Тихий океан. Океанія

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Тихий океан. Океанія Географічне положення та розміри Це найбільший з океанів нашої планети (табл. 3). Таблиця 3 Тихий океан Характеристика Показники Площа 178,7 млн км2 Середня глибина 3960

Способи зображення Землі

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Способи зображення Землі Глобус – об’ємна модель Землі, що в загальних рисах зберігає її форму, зменшену в десятки мільйонів разів. На ньому всі материки, океани, моря

Атлантичний океан

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Атлантичний океан Географічне положення та розміри Це другий за розмірами водний басейн Землі (табл. 4). Таблиця 4 Атлантичний океан Характеристика Показники Площа 91,7 млн км2 Середня глибина 3926

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті Усі нерівності земної поверхні називають Рельєфом. Щоб зобразити його на плані чи карті, необхідно виміряти висоту окремих ділянок

Південна Америка

Географія Загальна географія Материки Південна Америка Географічне положення Південна Америка – четвертий за розмірами материк Землі. Її площа – 18,2 млн км2. Материк цілком лежіть у Західній півкулі й майже повністю – у Південній.

Північна Америка

Географія Загальна географія Материки Північна Америка Географічне положення Північна Америка – третій за площею материк планети (24,25 млн км2) – повністю розташована в Північній півкулі. Вона простягається на 7500 км від мису Мерчісон на

Океанія

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Океанія Океанія – це макрорегіон, який формують понад 10 тис. островів південно-західної і центральної частини Тихого океану (рис. 60). Площа – 805 тис. км2. Населення –

Мінерально-сировинні ресурси України

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Мінерально-сировинні ресурси України Паливні корисні копалини До групи паливних (горючих) корисних копалин належать: вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, торф (рис. 28).

Географічне положення України та його господарська оцінка

Географія Економічна і соціальна географія України Україна на карті світу Географічне положення України та його господарська оцінка Україна розташована у Східній Європі. Площа країни – 603,7 тис. км2. Населення – 47,4 млн осіб (на

Міжнародні організації

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Міжнародні організації Міжнародна організація – неурядове об’єднання держав або національних товариств, які діють для досягнення певних спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо) (схема 17).
Page 5 of 71234567