Земля як планета

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Земля як планета Форма та розміри Землі Земля – третя від Сонця планета Сонячної системи. За сучасними уявленнями, Земля утворилася близько 4,7 млрд років тому. Наша планета

Градусна сітка

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Градусна сітка Градусна сітка утворюється меридіанами і паралелями. Меридіани – лінії, які проводяться на глобусі через Північний і Південний полюси. Через кожну точку на земній поверхні

Міжнародні економічні зв’язки

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Міжнародні економічні зв’язки Міжнародні економічні зв’язки – система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, що здійснюється на основі міжнародного поділу праці (схема 23).

Зона Степу України

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Зона Степу України Степова зона розташована на південь від лісостепової й простягається до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір. Степ займає 40 % площі України й

Розвиток уявлень про Землю

Географія Загальна географія Розвиток уявлень про Землю Уявлення про форму Землі змінювалися протягом розвитку людства. Стародавні народи Землі вважали її плоскою. У Стародавній Греції за часів Гомера (ІХ-VIII ст. до н. е.) Землю уявляли

Країни Європи

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Європи Німеччина Німеччина – одна з найбільш розвинених країн світу, входить до складу країн “великої сімки”. Площа – 356,9 тис. км2, населення – 82,8 млн

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України

Географія Економічна і соціальна географія України Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України Глобальними проблемами називають такі, що, по-перше, стосуються всього людства, усіх країн, народів і соціальних верств; по-друге, призводять до значних

Характеристика Світового океану

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Світовий океан – неперервна водна оболонка Землі, що оточує материки й острови. Загальна площа Світового океану становить 361 млн км2, або майже 71 % земної поверхні. У ньому

Геоекологічна ситуація в Україні

Географія Економічна і соціальна географія України Геоекологічна ситуація в Україні Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля. Це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без

Промисловість

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Промисловість Паливна промисловість Вугільна промисловість є найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України. Вона представлена видобутком кам’яного та бурого вугілля. До складу галузі входять підприємства з видобутку вугілля (шахти)
Page 6 of 71234567