Довідник з інформатики

Технології програмування – Алгоритмізація

Інформатика Алгоритмізація Технології програмування Для полегшення роботи зі складними задачами процес підготовки завдання для розв’язання на комп’ютері можна розділити на два етапи: створення укрупненого алгоритму (вимоги до початкових даних та результату, постановка завдання, опис

Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера – Алгоритмізація

Інформатика Алгоритмізація Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера Розв’язання задач із використанням ком­п’ютера характеризується декількома етапами, частина з яких виконуються безпосередньо людиною, решта – людиною і машиною: Постановка задачі. Опис початкових даних,

Бази даних – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Бази даних База даних (БД) – це організована структура, призначена для зберігання інформації: даних і методів, за допомогою яких відбувається взаємодія з іншими програмно-апаратними комплексами. Системи управління базами даних (СУБД)

Поняття про мови програмування – Основи програмування

Інформатика Основи програмування Поняття про мови програмування Мова – це система знаків (символів, жестів, міміки, положень перемикача і т. д.) для представлення, обміну інформацією. Це загальне визначення включає в себе і природні, і штучні

Поняття інформаційної моделі – Алгоритмізація

Інформатика Алгоритмізація Поняття інформаційної моделі Розв’язання прикладної задачі вимагає створення моделі, яка описує реальні об’єкти та відносини між ними в межах даної задачі. Для досліджень об’єкта (явища, процесу) не обов’язково створювати матеріальну модель, часто

Системи обробки текстової інформації – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Системи обробки текстової інформації Сучасний Текстовий редактор являє собою програмний продукт, який забезпечує користувача ПК засобами створювання, опрацювання та збереження документів будь-якої природи та ступеня складності. Різноманіття типів документів викликало

Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal) – Основи програмування

Інформатика Основи програмування Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal) Алгоритмічна мова Паскаль (Pascal) названа на честь французького математика XVII ст. Блеза Паскаля, який був творцем першої механічної обчислювальної машини. Автор мови – професор Федерального технічного університету

Створення презентації – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Створення презентації Презентації необхідні в багатьох сферах професійної діяльності. Ще декілька років тому презентації, як правило, являли собою доповідь з ілюстраціями, виконаними на папері або плівках, зображення на яких демонструвалися

Системи обробки графічних зображень – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Системи обробки графічних зображень Комп’ютерна графіка – одна з галузей застосування комп’ютерів. Створення малюнків на комп’ютері відбувається за допомогою спеціально призначених програм – графічних редакторів. Графічний редактор – прикладне середовище,

Поняття величини – Алгоритмізація

Інформатика Алгоритмізація Поняття величини Базовим поняттям математичних і природних наук є поняття величини, що характеризує стани деякого об’єкта або явища. Значення та позначення величин. При­пус­тимо, ми отримали деяке повідомлення N разом з відповідною йому
Page 1 of 212