Електронні таблиці – Прикладне програмне забезпечення

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Електронні таблиці Електронні таблиці – це програми, призначені для зберігання та опрацювання інформації, наданої в табличній формі. Електронні таблиці є двовимірними масивами (які зазвичай називають робочими листами), що складаються із

Поняття алгоритму – Алгоритмізація

Інформатика Алгоритмізація Поняття алгоритму Визначення алгоритму Слово “алгоритм” походить від “algorith­mi” – латинської форми написання імені великого математика аль-Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій. Тому спочатку під алгоритмом розуміли тільки правила виконання чотирьох
Page 2 of 212