Договір майнового найму (оренди) – продажу

Договір майнового найму (оренди) – договір, за яким наймодавець (орендодавець) зобов’язаний надати наймачеві (орендарю) майно у тимчасове користування за плату. В юридичній лексиці вживаються два терміни для означення цього договору – “договір оренди” і

Явка з повинною

Явка з повинною – добровільне звернення (явка) громадянина до органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або суду з заявою про скоєння ним злочину. Заява може бути усною або письмовою. У разі Я. з п. встановлюється

Розпорядче засідання суду

Розпорядче засідання суду – засідання суду, де вирішуються питання, пов’язані з відданням обвинуваченого до суду. Р. з. с. проводиться у справах, мірою покарання в яких може бути смертна кара (ст. 237 КПК). В інших

Кліринг і розрахунок у сфері цінних паперів

Кліринг і розрахунок у сфері цінних паперів – складова частина процесу виконання угоди купівлі – продажу цінних паперів здебільшого на біржовому ринку. Має на меті підвищення якості виконання угод. У процесі здійснення клірингу перевіряються

Суд

Суд – орган держави, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи на підставі діючого законодавства і відповідно до встановлених процесуальних правил шляхом здійснення правосуддя. В Україні є такі суди: Верховний Суд України, Вищий арбітражний

Протокол слідчої дії

Протокол слідчої дії – документ, що його склав слідчий (особа, яка проводить дізнання) за належною формою про проведення ним певної слідчої дії, про її зміст і наслідки. Такими діями, спрямованими на виявлення, закріплення, вилучення,

Договір адміністративний

Договір адміністративний – вид угоди, в якій рівність сторін так чи інакше пов’язана з владними повноваженнями однієї або обох сторін, що домовляються. Визначальним фактором для віднесення договору до адміністративного є мета його: виконання роботи

Екологічні права і обов’язки громадян України

Екологічні права і обов’язки громадян України – система юридично закріплених за громадянами повноважень та зобов’язань в екологічній сфері. Найбільш повно Е. п. і о. г. У. закріплені у Законі України “Про охорону навколишнього природного