Право вільно обирати і бути обраними до відповідних органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Право вільно обирати і бути обраними до відповідних органів державної влади і органів місцевого самоврядування – конституційне право громадян України. Право обирати мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Будь-які прямі

Злочин

Злочин – передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші, права і свободи громадян, а також

Прокурорський нагляд в УРСР

Прокурорський нагляд в УРСР – вперше запроваджений у республіці відповідно до прийнятого 28.VI.1922 ВУЦВК “Положення про прокурорський нагляд”. Тоді ж з метою нагляду за дотриманням законів та в інтересах організації боротьби із злочинністю у

Гриф секретності

Гриф секретності – штамп встановленого зразка, обов’язковий реквізит кожного матеріального носія інформації, що віднесена до державної таємниці. Наданням документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації Г. с. здійснюється засекречування цієї інформації. Г. с. містить

Універсали Української Центральної Ради

Універсали Української Центральної Ради – акти програмного характеру, більш політичні, ніж юридичні документи, в яких знайшли відображення найважливіші наміри УЦР, що згодом реалізувалися у конкретних законах. Назва “універсал” підкреслювала правонаступництво нових органів врядування в

Порушення кримінальної справи

Порушення кримінальної справи – перша, початкова стадія кримінального процесу. На цій стадії компетентні органи повинні з’ясувати наявність чи відсутність передбачених законом приводів і підстав до П. к. е., а також обставин, що виключають провадження

Методи управління

Методи управління – способи та засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що визначають якісну сторону управління. Державне управління як особливий вид державної діяльності використовує різні методи, серед яких розрізняють методи організації і методи діяльності органів

Договір видавничий

Договір видавничий – один із видів авторського договору. Укладається на видання або перевидання літературних (зокрема наукових, художніх та ін.), музичних творів, а також творів образотворчого мистецтва. У Д. в. має бути вказаний характер твору,