Асоціація міжнародного права

Асоціація міжнародного права – міжнародна неурядова організація, покликана сприяти прогресивному розвитку міжнародного права, добросовісному застосуванню його, уніфікації права і усуненню колізій законів, а також зміцненню міжнародного взаєморозуміння і доброї волі. Створена у 1873 р.

Режим воєнного стану

Режим воєнного стану – стан, який може бути введений на окремій місцевості або на всій території України у разі оголошення війни або загрози воєнного нападу (агресії). Із введенням воєнного стану розширюються повноваження військового командування,

Всеукраїнський референдум

Всеукраїнський референдум – спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення. Порядок підготовки і проведення В. р. регулюється Конституцією України і Законом України “Про всеукраїнський та місцеві

Абсолютні права

Абсолютні права – суб’єктивні права, носіям яких (фізичним і юридичним особам) протистоїть невизначене коло певним чином зобов’язаних осіб. А. п. реалізуються в абсолютних правовідносинах. Абсолютними є правовідносини власності, авторства на твори науки, літератури і

Спадкове право

Спадкове право – сукупність правових норм, які встановлюють порядок переходу прав і обов’язків померлої людини за правом спадкування. За С. п. визначають підстави спадкування (за законом або за заповітом), час відкриття спадщини, місце відкриття

Червона книга України

Червона книга України – державний документ, який містить узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково обгрунтованого відтворення. Правовою основою

Відвід у судочинстві

Відвід у судочинстві – усунення з цивільного, кримінального або арбітражного процесу його учасників за наявності обставин, які виключають участь їх у цій справі. Підстави та порядок В. у с. визначає закон (гл. 4 КПК,

Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників

Переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників – право не бути звільненим з роботи при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Таке право мають працівники