Правова охорона пам’яток історії та культури

Правова охорона пам’яток історії та культури – система правових норм, які регулюють суспільні відносини в галузі охорони і використання пам’яток з метою збереження їх для нинішніх і майбутніх поколінь, ефективного використання для наукового вивчення

Нагляд командування військової частини

Нагляд командування військової частини – запобіжний захід, що застосовується до підозрюваного або обвинуваченого, який є військовослужбовцем. Н. к. в. ч. полягає у вжитті заходів, передбачених статутами Збройних сил України, для того, щоб забезпечити належну

Цивільний кодекс України (Цив. К. України)

Цивільний кодекс України (Цив. К. України) – кодифікаційний законодавчий акт цивільного законодавства. Чинний Цив. К. прийнятий Верховною Радою Української РСР 18.05.1963 і введений у дію 1.1.1964. Складається з 8 розділів. Перший розділ – “Загальні

Землі водного фонду

Землі водного фонду – категорія земель, основне цільове призначення якої – збереження водних об’єктів і їх раціональне використання. До З. в. ф. належать землі, зайняті ріками, озерами, водоймами, болотами, гідро технічними та іншими водогосподарськими

Видворення

Видворення – висилка іноземця або особи без громадянства з країни за порушення законодавства держави перебування чи за втручання в її внутрішні справи. Здійснюється за простим розпорядженням властей покинута у визначений строк країну перебування або

Інвалід

Інвалід – особа із стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою, або з уродженими дефектами, які обмежують життєдіяльність її. Залежно від ступеня втрати здоров’я встановлюється одна з трьох груп інвалідності: перша, друга, третя. Повторний

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань – статус, що характеризує їх як суб’єктів адміністративних правовідносин. Особливість цього статусу визначається його зв’язком з управлінням як суб’єкта чи об’єкта управлінського впливу. Адміністративна правосуб’єктність має первинний характер, її легалізація

Повне товариство

Повне товариство – господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. П. т. діє на підставі установчого договору, в якому обов’язково мають бути