Спадкування за заповітом

Спадкування за заповітом – має місце, коли внаслідок складеного спадкодавцем заповіту до однієї або кількох осіб (як тим, що є, так і тим, що не є спадкоємцями за законом) переходить все майно спадкодавця або

Транспортне право

Транспортне право – частина цивільного права, сукупність правових норм, що регулюють відносини з перевезення транспортними засобами вантажів, пасажирів та багажу. Відповідно до існуючих видів транспорту перевезення поділяються на залізничні, морські, річкові, повітряні, автомобільні. В

Кримінальне право

Кримінальне право – галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм про злочинність і карність діянь. Згідно із ст. 1 КК України К. п. України має завданням охорону суспільного ладу України, політичної й економічної

Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною

Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною – грошова виплата працюючій матері або одному з працюючих членів сім’ї чи іншій особі у разі, коли вони доглядають за хворою дитиною

Екологічне право

Екологічне право – система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). У значенні Е. п. вживаються також інші термінологічні конструкції – “право навколишнього

Охорона праці

Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я

Додаткова житлова площа

Додаткова житлова площа – житлова площа, яка надається деяким категоріям громадян понад норму, встановлену законодавством. Д. ж. п. надається у вигляді окремої кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, хворим на важкі форми

Пріоритет винаходу

Пріоритет винаходу – авторський пріоритет на винахід. Визначається за датою надходження до державного патентного відомства правильно оформленої заявки на винахід. З метою закріплення національного пріоритету винаходу або будь-якого іншого об’єкта промислової власності допускається подання