Правосуддя

Правосуддя – самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Діяльність суду щодо здійснення П. спрямована на

Право користування землею

Право користування землею – інститут земельного права України та деяких інших країн, що становить сукупність правових норм, які встановлюють підстави виникнення права землекористування, визначають порядок землекористування, права і обов’язки землекористувачів. Інститут П. к. з.

Наймач житлового приміщення

Наймач житлового приміщення – повнолітній громадянин, який наймає за договором найму за плату житлове приміщення. Н. у будинках державного та громадського житлового фонду має право: на вселення інших осіб у займане ним житлове приміщення;

Взяття під варту

Взяття під варту – запобіжний захід щодо обвинуваченого, підсудного, підозрюваного у скоєнні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили. Метою цього

Верховний Суд України

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі загальних судів України, що здійснює судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республіки. В. С. У. в межах своїх повноважень розглядає справи як суд

Громадянство України

Громадянство України – юридична належність особи до держави Україна, що визначає постійний правовий зв’язок цієї особи з державою, який виявляється у взаємних правах та обов’язках. Підстави та порядок набуття і втрати Г. регулюються Конституцією

Цивільний процес

Цивільний процес – процесуальна діяльність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: судів – з розгляду цивільної справи, перевірки законності та обгрунтованості винесеного у справі рішення; органу судового виконання – з примусової реалізації судового рішення; осіб, які

Адвокат

Адвокат (лат. advoco – закликаю, запрошую) – той, хто надає юридичну допомогу, здійснює правовий захист, провадить справу. В Україні А. може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, певний стаж роботи за фахом