Державне регулювання сільського господарства

Державне регулювання сільського господарства – сукупність економіко – правових заходів, спрямованих на формування ринкових відносин (роздержавлення, приватизацію, розвиток конкуренції, підприємництва тощо), пріоритетність соціального розвитку села і рівноправність усіх форм господарювання з метою вдосконалення організації,

Мафія

Мафія (італ. maffia) – специфічна форма організованої злочинності) що виникла на о. Сицилія. Характеризується тим, що за допомогою насильства, шантажу, підкупу та інших методів використовує можливості політичних, економічних, соціальних структур суспільства у власних злочинних

Подружжя

Подружжя – жінка і чоловік, які перебувають у зареєстрованому в державних органах запису актів громадянського стану шлюбі. Стосунки П. будуються на засадах рівності в усіх видах сімейних відносин – як особистих, так і майнових.

Екологічне правопорушення

Екологічне правопорушення – протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні екологічний правопорядок. Е. п. є підставою для застосування до винних у його скоєнні фізичних і юридичних осіб юридичної відповідальності – адміністративної,

Державний орган регулювання ринку цінних паперів

Державний орган регулювання ринку цінних паперів – у міжнародній практиці такі органи узагальнено називаються комісіями з цінних паперів. В Україні діє Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Головними її завданнями є: забезпечення

Окреме подання

Окреме подання – у кримінальному процесі подання прокурора до вищестоящого суду про скасування або зміну ухвали суду чи постанови судді, які не набрали законної сили, О. п. вноситься у 7-денний строк від дня винесення

Право народу на культурні цінності

Право народу на культурні цінності – право, яке посідає чільне місце серед широкого спектра прав народів у міжнародних відносинах. Зважаючи на його важливість і традиційну актуальність, Генеральна конференція ЮНЕСКО (1966) прийняла “Декларацію принципів міжнародного

Зупинення перебігу строку позовної давності

Зупинення перебігу строку позовної давності – перерва у перебігу строку такої давності протягом усього часу існування обставин, зазначених у законі. Починає свій перебіг лише з часу, коли ці обставини відпадуть. От же, строк давності