Вето Президента України

Вето Президента України – право Президента України на повернення переданого йому на підпис прийнятого Верховною Радою України закону із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верховною Радою. Згідно з чинним законодавством Президент України може повернути

Делегування повноважень

Делегування повноважень – передача повноважень на здійснення певної діяльності (дій) одного суб’єкта управлінських відносин (органу, службової особи) іншому, яке супроводжується переважно тимчасовою зміною компетенції відповідних суб’єктів управлінських відносин. Д. п. відбувається у формі адміністративного

Міжпарламентська Асамблея

Міжпарламентська Асамблея – консультативний орган парламентів країн СНД. Утворена відповідно до Угоди про М. А., яку підписали 27.III.1992 у м. Алмати керівники парламентів ряду держав – учасниць СНД. Вищим органом М. А. є її

Права народів

Права народів – можливість брати участь у міжнародних відносинах з метою реалізації своїх життєвих потреб, закріплена у міжнародному праві. Регламентація П. н. відбувається у рамках співробітництва держав головним чином у сфері захисту прав людини.

Очна ставка

Очна ставка – одночасний допит віч-на-віч двох раніше порізно допитаних у кримінальній справі осіб, у показаннях яких є істотні суперечності. О. с. проводиться з метою з’ясувати причини суперечностей, усунути їх або одержати додаткові дані

Земельні ділянки, надані для городництва

Земельні ділянки, надані для городництва – ділянки, надані громадянам для вирощування овочевих культур, як правило, для власного споживання. Можуть надаватися в користування як для колективного (кооперативам), так і для індивідуального городництва. Розмір З. д.

Правові відносини

Правові відносини – суспільні відносини, врегульовані нормами права. Виражаються у взаємних правах і обов’язках суб’єктів права. Розрізняють такі види правовідносин: за галузевою ознакою – конституційні, цивільні, трудові, сімейні, кримінальні та ін.; залежно від кількості

Підстава кримінальної відповідальності

Підстава кримінальної відповідальності – вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить усі ознаки злочину, передбаченого кримінальним законом. Кримінальній відповідальності підлягає особа, яка умисно або з необережності скоїла злочин. Кримінальна відповідальність є правовим наслідком скоєння