Обставини, що пом’якшують відповідальність

Обставини, що пом’якшують відповідальність – обставини, передбачені ст. 40 КК України: відвернення винним шкідливих наслідків скоєного злочину або добровільне покриття завданих ним збитків, або відшкодування заподіяної шкоди; скоєння злочину внаслідок збігу тяжких особистих або

Законність

Законність – правовий режим у державі, за якого діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону. Умовами 3. є: наявність розгалуженої системи законодавства, яке відображає волю та інтереси переважної

Національне космічне агентство України (НКАУ)

Національне космічне агентство України (НКАУ) – спеціальний орган при Кабінеті Міністрів України, створений відповідно до Указу Президента України від 29.11.1992 з метою збереження і подальшого розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу космічної галузі України, його

Сервітут

Сервітут – обмежене речове право, яке забезпечує не власнику можливість користуватися чужою річчю з певними обмеженнями, встановленими законом або договором. С. пов’язаний з річчю, а не з особою.

Аграрне право

Аграрне право – комплексна галузь системи права, яка регулює аграрні відносини у сфері виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських, інших підприємств та організацій усіх форм власності, селянських (фермерських) господарств, особистих підсобних господарств, підсобних господарств промислових підприємств, зайнятих

Біосферні заповідники

Біосферні заповідники – природоохоронні, науково-дослідні установи міжнародного значення, що створюються з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, змін його під дією антропогенних факторів.

Допомога дітям, хворим на СНІД

Допомога дітям, хворим на СНІД – щомісячна грошова виплата, яка призначається на дітей віком до 16 p., інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД. Державна допомога надається в розмірі межі малозабезпеченості. Витрати здійснюються

Евікція

Евікція (лат. evictio – перемагаю, домагаюсь) – відсуджений покупцем набутого ним майна на тих засадах, що майно було відчужено поза волею власника, а також з інших причин, які існували ще до продажу майна. У