Власник інформації

Власник інформації – фізична або юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається інформацією. Відповідно до Закону України “Про інформацію” інформація є об’єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. В. і. має право

Спеціальна (вільна) економічна зона

Спеціальна (вільна) економічна зона – частина території ( України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території С. (в.) е. з. запроваджуються пільгові

Звичаєве право

Звичаєве право – обов’язкові для виконання звичаї, санкціоновані державою. Виникло водночас з утворенням держави на грунті певних правил поведінки, що склалися у первіснообщинному ладі. З. п. було поширеною формою права в рабовласницьких державах. Воно

Нормативна ціна землі

Нормативна ціна землі – ціна землі, яка використовується в Україні для економічного регулювання земельних відносин при передачі земельних ділянок у власність, у спадщину, при даруванні та одержанні банківського кредиту під заставу земельних ділянок. Дорівнює

Лотерея

Лотерея – форма добровільного залучення коштів населення через продаж лотерейних білетів. Частина цих коштів розігрується у вигляді грошових або речових виграшів і виплачується власникам виграшних лотерейних білетів.

Припинення трудового договору (контракту)

Припинення трудового договору (контракту) – закінчення його дії незалежно від підстав і причин. Термін “припинення” відрізняється за. своїм змістом від таких понять, як “звільнення” і “розірвання” трудового договору, які теж використовуються в чинному законодавстві

Валютне законодавство

Валютне законодавство – сукупність правових норм, які регулюють порядок здійснення міжнародних розрахунків, інших операцій з валютними цінностями в країні, а також з іноземними державами та фізичними і юридичними особами іноземних держав.

Охорона вод

Охорона вод – система державних і суспільних заходів екологічного, економічного, технологічного, біотехнічного, правового характеру, спрямованих на збереження, відновлення водних об’єктів, підтримання їх у якісному стані з метою використання за цільовим призначенням. Економічні заходи пов’язані