Приватне обвинувачення

Приватне обвинувачення – особлива форма обвинувачення; має місце в кримінальних справах, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого і підлягають закриттю за примиренням потерпілого з обвинуваченим. Обвинувачення в таких випадках підтримує в суді

Присяга адвоката України

Присяга адвоката України – присяга, яка складається при видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю. П. а. України звучить так: “Я, беручи на себе обов’язки адвоката, урочисто присягаю: у своїй професійній

Адміністративний нагляд

Адміністративний нагляд – захід адміністративного примусу, що має запобіжний, припиняючий вплив у сфері забезпечення громадського порядку. А. н. здійснюють переважно органи внутрішніх справ, інспекції та відомства. Розрізняють А. н. загальний та за деякими категоріями

Договір міжнародний

Договір міжнародний – угода двох або більше держав щодо встановлення, зміни або припинення взаємних прав і обов’язків у відносинах різного роду. Як основне джерело сучасного міжнародного права, Д. м. може мати різні форми і

Адміністративне затримання

Адміністративне затримання – захід адміністративно правового припинення і забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Застосовується у випадках, прямо передбачених законодавчими актами (зокрема ст. 260 КпАП), коли вичерпано інші заходи впливу для встановлення особи,

Умовне засудження

Умовне засудження – звільнення засудженого від відбування визначеного судом покарання при дотриманні ним у період іспитового строку умов, передбачених ст. 45 КК України. Іспитовий строк встановлюється від одного до трьох років. У. з. застосовується

Виплата пенсій

Виплата пенсій – діяльність державних органів щодо забезпечення пенсіонерів щомісячно за місцем фактичного проживання, яка здійснюється місцевими відділеннями Міністерства зв’язку та Ощадбанку України. Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час

Міжнародно-правова регламентація археологічних розкопок

Міжнародно-правова регламентація археологічних розкопок – міжнародно-правові норми, які регулюють відносини дослідження, охорони і збереження археологічної спадщини. Такі норми містяться в ряді міжнародних конвенцій, зокрема в Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей в період збройного