Відповідальність за правомірно заподіяну шкоду

Відповідальність за правомірно заподіяну шкоду – відповідальність, яка настає у передбачених законом випадках (шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, крайньої необхідності). Якщо виходити з принципу генерального делікту, то будь-які заподіяні збитки мають бути відшкодовані.

Пенсія при неповному стажі

Пенсія при неповному стажі – пенсія особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи. Законодавством передбачена можливість призначення пенсій при неповному стажі. Існує три види П. при н. с.: за віком,

Основні права нації (народу)

Основні права нації (народу) – певні можливості кожної нації (народу), необхідні для нормального існування та розвитку її у конкретно-історичних умовах, які об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними й рівними для

Право на зайняття державних посад

Право на зайняття державних посад – конституційне право, зміст якого полягає в гарантованій можливості кожного громадянина України, який має право голосу, користуватися рівним правом обіймати державні посади, а також посади в органах місцевого самоврядування.

Повітряне право

Повітряне право – сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з використанням повітряного простору. П. п. України має комплексний характер, оскільки містить норми державного права (встановлюється повний і виключний суверенітет України над її повітряним

Право оперативного управління

Право оперативного управління – правова форма закріплення державного майна за державними установами (організаціями). Державне майно надається державній установі у володіння, користування та розпорядження в межах, установлених законодавством, з метою забезпечення діяльності відповідної установи і

Репресалії

Репресалії – правомірні примусові дії держави, спрямовані на відновлення своїх прав, порушених іншою державою, але без застосування сили, тобто збройних репресій, заборонених сучасним міжнародним правом. Важливою умовою правомірності Р. є обов’язок держави, яка вирішила

Знак для товарів і послуг (товарний знак)

Знак для товарів і послуг (товарний знак) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від однорідних товарів і послуг інших осіб. Об’єктами З. для т. і п. можуть бути словесні, зображувальні,