Земельні ділянки, надані для дачного будівництва

Земельні ділянки, надані для дачного будівництва – ділянки, надані громадянам для будівництва та експлуатації дач. Можуть передаватися як в постійне користування, так і у приватну власність у розмірі не більше 0,1 га.

Володіння

Володіння – фактичне панування над речами, що має юридичне значення, тобто встановлений” законом захист від порушення. Цивільне законодавство передбачає В. законне і незаконне. Якщо особа здійснює В, на законних підставах, таке В, визнається законним,

Договір підряду

Договір підряду – цивільно-правовий договір, за яким підрядчик зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Відносини за Д.

Закони про тимчасовий державний устрій України

Закони про тимчасовий державний устрій України – закони, які виконували роль тимчасової Конституції Української держави з 29.IV. по 14.ХІІ.1918. Формально ухвалені власноручно гетьманом П. Скоропадським і головою уряду, якого насправді ще не було, а

Національні природні парки

Національні природні парки – природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні та науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються і метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів і мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову освітню та естетичну цінність.

Ощадний сертифікат

Ощадний сертифікат – вид цінних паперів у вигляді письмового свідоцтва банку про депонування ним грошових коштів, яке засвідчує право власника на одержання депозиту та процента за ним після закінчення строку, визначеного умовами випуску. В

Пенсія за віком

Пенсія за віком – пенсія, яка призначається чоловікам після досягнення 60 років і стажі роботи не менше 25 років; жінкам – після досягнення 55 років і стажі роботи не менше 20 років. Разом з

Партнершіп

Партнершіп (англ. partnership) – у праві означає компанію, товариство, які створюються для підприємницької діяльності.