Санкції цивільного процесуального права

Санкції цивільного процесуального права – найважливіші гарантії реалізації його норм. С.- встановлені цивільним процесуальним правом наслідки недотримання або порушення норм. С. включають заходи захисту і заходи відповідальності. Заходи захисту спрямовані на припинення правопорушення, поновлення

Бенефіціарій

Бенефіціарій – вигодонабувач, особа, на користь якої укладається угода і яка не бере безпосередньої участі в її укладанні. Б. має бути вказаний у такій угоді. Б. може бути як громадянин, так і юридична особа.

Давність позовна

Давність позовна – встановлений законом строк для захисту порушеного права в суді, арбітражному суді, третейському суді. Строки Д. поділяються на загальні та. скорочені. Загальними строками Д. є: три роки – за позовами громадян, а

Мінімальні розміри пенсій

Мінімальні розміри пенсій – встановлений державою мінімальний рівень матеріального забезпечення громадян, які одержують пенсію. М. р. п. залежить від виду неп сій та категорій осіб, які її одержують. М. р. п. за віком встановлюється

Чартер

Чартер – різновид договору перевезення морським і повітряним транспортом. Застосовується переважно в міжнародних перевезеннях. За договором морських чартерних перевезень одна сторона (фрахтівник) зобов’язується подати судно в порт завантаження і перевезти вантаж (з умовою надання

Випадок у праві (casus)

Випадок у праві (casus) – суспільно небезпечна подія, яка виключає наявність елемента вини тієї чи іншої особи, а тому не супроводиться кримінальною або іншою юридичною відповідальністю. Кваліфікація події як В., а не правопорушення (злочину)

Річ

Річ – один із найважливіших об’єктів цивільних прав. Р. є усі реально існуючі предмети матеріального світу, які можуть використовуватися людиною і знаходитися у її володінні (земля та її надра, води, ліси, станки, автомобілі, одяг,

Суб’єктивне юридичне право особи

Суб’єктивне юридичне право особи – закріплена в юридичних нормах можливість певної поведінки її, спрямованої на здійснення природних прав людини. Однією з необхідних передумов здійснення й захисту прав людини є закріплення їх державою у спеціальних