Провадження у справах неповнолітніх

Провадження у справах неповнолітніх – кримінальне судочинство, що має особливості, зумовлені віковими властивостями неповнолітніх. Порядок провадження у справах про злочини осіб, які на момент скоєння злочину не досягли 18-річного віку, визначається загальними правилами судочинства.

Литовські статути

Литовські статути – кодекси феодального права Великого князівства Литовського, що діяли і на українських землях. Було видано три Л. с.: 1529 р. (так званий Старий), 1566 р. (так званий Волинський), 1588 р. (так званий

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

Плата за забруднення навколишнього природного середовища – один із засобів економічного регулювання природоохоронної діяльності. Встановлюється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, а також

Обвинувачений

Обвинувачений – особа, щодо якої на підставі достатності доказів про скоєння нею злочину в установленому законом порядку винесена постанова про притягнення до участі в справі як О. З моменту визнання особи О. до неї

Апатриди

Апатриди – особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави. їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового становища власних громадян. З метою надання А.

Військові злочини

Військові злочини – передбачені кримінальним законом винні суспільно небезпечні дії (або бездіяльність) проти встановленого порядку несення військової служби, скоєні військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час проходження ними навчальних зборів. Суспільна небезпека В. з. виникає

Консульська легалізація

Консульська легалізація – підтвердження правомірності документів у міжнародному спілкуванні, компетентність установи, що видає, складає або посвідчує їх.

Військово зобов’язаний

Військово зобов’язаний – громадянин України, який визнаний відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” придатним до військової служби і перебуває в запасі. Кожний В. має відповідне військове звання.