Міжнародна правосуб’єктність

Міжнародна правосуб’єктність – здатність брати участь у міжнародно-правових відносинах, мати права і обов’язки та здійснювати їх у межах і на основі міжнародного права. Суб’єктами міжнародного публічного права є: держави; нації, які ведуть боротьбу за

Прокурор

Прокурор – посадова особа органів прокуратури. В Україні діють П. районів, міжрайонні, П. міст, областей, П. Автономної Республіки Крим, Генеральний прокурор України. Кожний з них очолює відповідний орган прокуратури (прокуратуру району, міжрайонну прокуратуру, прокуратуру

Неплатоспроможність

Неплатоспроможність – фінансовий стан підприємства, за якого у нього не вистачає наявних активів у ліквідній формі для задоволення в установлений строк вимог, пред’явлених кредиторами, та виконання зобов’язань перед бюджетом. За цих умов суб’єкт підприємницької

Вид на проживання

Вид на проживання – документ, що видається відповідно до встановленої процедури компетентними державними органами країни перебування апатриду (особі без громадянства). В. н. п. засвідчує особу апатрида і видається на строк до прийняття ним громадянства

Арбітраж міжнародний

Арбітраж міжнародний – спосіб мирного вирішення спорів між державами через обрання сторонами у спорі арбітрів, які, керуючись правом, розглядають справу і виносять рішення, обов’язкове для сторін. Арбітражна процедура може бути передбачена двосторонньою угодою про

Державна мова

Державна мова – мова офіційного спілкування. У деяких державах Д. м. є дві або більше мови корінних народів. Іноді замість терміна “Д. м.” вживаються терміни “офіційна мова” чи “національна мова”. В Україні Д. м.

Охорона земель

Охорона земель – система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню їх із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливого антропогенного впливу, на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності

Суд присяжних

Суд присяжних – демократичний спосіб здійснення правосуддя у кримінальних справах про найтяжчі злочини, а в деяких країнах – і в окремих категоріях цивільних справ. Такий спосіб дає змогу поєднувати юридичні знання і професійний досвід