Допомога для догляду за дитиною

Допомога для догляду за дитиною – допомога працюючим жінкам або тим, які навчаються з відривом від виробництва, а також жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні, до досягнення дитиною трьох років. Встановлена та

Зловживання правом

Зловживання правом – здійснення суб’єктивного цивільного права з порушенням можливих меж його дії. Будь-яке із суб’єктивних цивільних прав має межі, міч є його невід’ємною властивістю, оскільки це міра можливої поведінки уповноваженої особи (фізичної або

Галузь права

Галузь права – система юридичних норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічними методами правового регулювання. Г. п. є елементом системи права (об’єктивного юридичного права). Критерії (підстави) розподілу правових норм за галузями Г. п.

Договір страхування

Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління – внутрішня будова конкретної системи управління, що охоплює усі її елементи та існуючі між ними взаємозв’язки, взаємодії, стосунки. Головними елементами будь-якої системи управління є суб’єкт управління (керуючий суб’єкт), який приймає рішення,

Правова інформація

Правова інформація – сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, профілактику їх тощо. Джерелами П. і. є Конституція України, інші законодавчі

Житлове приміщення

Житлове приміщення – приміщення, придатне для житла людей. Належить до житлового фонду. Ж. п., які надаються громадянам, мають бути належно упорядковані відповідно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним нормам, передбаченим

Пільги особам, які переселяються і проживають у трудонедостатніх населених пунктах

Пільги особам, які переселяються і проживають у трудонедостатніх населених пунктах – пільги, встановлені ст. 9 Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”. Особи, які переселяються в трудонедостатні сільські