Приватизаційні папери

Приватизаційні папери – особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. П. п. поділяються на приватизаційні майнові сертифікати,

Адміністративний штраф

Адміністративний штраф – стягнення, яке є мірою відповідальності за адміністративне правопорушення і має разовий майновий характер. Розміри А. ш. визначають ся законодавством і можуть бути фіксованими або пропорційними мінімальній заробітній платі. При визначенні конкретного

Судове слідство

Судове слідство – в кримінальному процесі основна частина судового розгляду, в якій суд за участю підсудного, захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їхніх представників та у разі необхідності – обвинувача безпосередньо досліджує докази, зібрані

Контрольні функції Національного банку України

Контрольні функції Національного банку України – здійснення контролю за дотриманням банківського законодавства України, економічних нормативів, установлених законами України, та власних нормативних актів. У разі порушення Суб’єктами банківської діяльності законодавства, економічних нормативів, порядку, строків і

Господарські товариства

Господарські товариства – підприємства, організації і установи, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Г. т. створюються у формі акціонерного товариства, товариства

Об’єднання позовів

Об’єднання позовів – поєднання в одному провадженні у справі кількох однорідних вимог одного і того самого позивача до того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовами різних позивачів до одного і того

Холдингова компанія

Холдингова компанія – суб’єкт господарювання, який володіє контрольними пакетами акцій інших, одного або більше суб’єктів. X. к. можуть створюватися у разі заснування їх органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом

Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її

Зняття судимості з осіб, які були засуджені до позбавлення волі, до закінчення строків погашення її – зняття судимості судом за клопотанням громадських організацій або трудового колективу, якщо засуджений після відбуття ним покарання зразковою поведінкою