Відтворення обстановки і обставин події, слідчий експеримент

Відтворення обстановки і обставин події, слідчий експеримент – слідча дія, яка полягає у проведенні спеціальних досліджень на місці події з метою перевірки й уточнення зібраних доказів (наприклад, показань свідків, потерпілого), одержання нових доказів, перевірки

Козацько-гетьманська держава

Козацько-гетьманська держава – держава, створена в ході визвольної війни українського народу 1648- 1654 pp. При цьому був використаний багатий досвід самобутньої козацької організації самоврядування. Територія держави включала Лівобережну Україну з м. Києвом і поділялася

Множинність злочинів

Множинність злочинів – вчинення особою одного чи кількох діянь, які становлять два або більше самостійних злочини. Юридичні наслідки М. з.- це, по-перше, кваліфікація діянь за кількома статтями або частинами однієї статті Особливої частини КК.

Суб’єкт управління

Суб’єкт управління – необхідний елемент системи управління, який характеризується управлінським впливом, спрямованим на об’єкт управління. Основною ланкою соціальної системи управління є людина, яка виступає в кінцевому підсумку і в ролі керованого об’єкта, і в

Докорінна зміна обставин

Докорінна зміна обставин (лат. rebus sic stantibus) – зміна обставин, які існували на момент укладання договору, але яку учасники цього договору під час укладання не передбачали. Є однією з підстав для одностороннього припинення або

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості – спеціальна служба, створена для реалізації політики зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій на всій території України. Діяльність Д. с. з. здійснюється під керівництвом Міністерства праці України і місцевих органів

Громадянин України

Громадянин України – особа, яка має громадянство України. За Конституцією України всі громадяни України рівні перед законом. Г. У. мають передбачені законом права і свободи. Вони також повинні виконувати покладені на них Конституцією України

Прогул

Прогул – відсутність працівника на роботі протягом усього робочого дня або більше трьох годин безперервно чи сумарно протягом робочого дня без поважних причин (наприклад, у зв’язку з направленням до медвитверезника, самовільне використання без погодження