Пільги працюючим жінкам

Пільги працюючим жінкам – особливі права і переваги для працюючих жінок. Ці пільги передбачені ст. ст. 174-186 КЗпП України та іншими нормами законодавства і надаються насамперед у період вагітності й материнства, торкаються охорони праці,

Підписка про невиїзд

Підписка про невиїзд – один із запобіжних заходів. Полягає у взятті в підозрюваного або обвинуваченого письмового зобов’язання не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу особи, яка проводить дізнання,

Корупція

Корупція (від лат. corruptio – підкуп) – одна з форм зловживання владою, пов’язана з підкупом посадових осіб. Слід відрізняти від інших форм зловживання посадовими особами владою, не пов’язаних з підкупом: наприклад, розкрадання державного чи

Договір довічного утримання

Договір довічного утримання – угода, згідно з якою одна сторона – особа, непрацездатна за віком або за станом здоров’я (відчужувач), передає у власність другій стороні (набувачеві майна) будинок або частину його, натомість набувач майна

Благодійний фонд

Благодійний фонд – юридична особа, головною метою якої є благодійна діяльність. Б. ф. в Україні за чинним законодавством мають всеукраїнський, місцевий або міжнародний статус. До всеукраїнських Б. ф. належать фонди, діяльність яких поширюється на

Апартеїд

Апартеїд – політика і практика расової сегрегації і дискримінації з метою встановлення і підтримання панування однієї расової групи людей над будь-якою іншою расовою групою та систематичного гноблення її. Основними напрямами політики А. є: позбавлення

Підходяща робота

Підходяща робота – робота, яка відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій місцевості, де він проживає. Заробітна плата й інші умови праці повинні відповідати рівню, який цей працівник мав на попередній

Громадська організація

Громадська організація – один із видів об’єднання громадян, передбачений Законом України “Про об’єднання громадян”. Відповідно до ст. З цього Закону Г. о. визнається об’єднання громадян з метою задоволення і захисту своїх законних соціальних, економічних,