Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (англ. International Civil Aviation) – єдина міждержавна організація в галузі повітряних сполучень, спеціалізована установа системи ООН. Заснована Чиказькою конвенцією міжнародної цивільної авіації (1944), яка є статутом організації. Структурно ІКАО

Допомога батькам, зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми

Допомога батькам, зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми – грошові виплати матері або батькові, зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років. Така допомога надається згідно із Законом України “Про

Опис майна

Опис майна – опис, який здійснює судовий виконавець на виконання рішення суду в цивільній справі із застосуванням такого заходу примусового виконання, як звернення стягнення на майно боржника, а також на виконання ухвали суду про

Консульське право

Консульське право – сукупність принципів і норм, які регулюють правове становище консульської установи, а також призначення, функції, привілеї та імунітети консульських посадових осіб. Джерелами К. п. є міжнародний договір, міжнародно-правовий звичай і законодавство держав.

Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України – центральний орган державної виконавчої влади, який здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. Основними завданнями П. ф. У. є збір і акумуляція обов’язкових страхових внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги

Арбітраж зовнішньоторговельний

Арбітраж зовнішньоторговельний – спосіб вирішення спорів, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності, якщо хоча б одна із сторін є іноземним суб’єктом господарської діяльності. А. з. приймає до розгляду спори за умови наявності письмової угоди

Індивідуально визначені речі

Індивідуально визначені речі – конкретні речі, які відрізняються від інших однорідних речей індивідуальними ознаками. І. в. р. є,, наприклад, книга з автографом. Саме автограф і є тією індивідуальною ознакою, за допомогою якої конкретний примірник

Інвестиційний фонд у сфері цінних паперів

Інвестиційний фонд у сфері цінних паперів – юридична особа, яка здійснює діяльність виключно у сфері спільного інвестування. В Україні діють два види І. ф.: закриті і відкриті. Закритий І. ф. випускає інвестиційні сертифікати без