Етнометодологія

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.6. Етнометодологія Ця оригінальна соціологічна концепція була представлена у книзі

МАРТИНЮК Ігор Орестович

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАРТИНЮК Ігор Орестович (10.04 1957) – укр. соціолог і філософ. Канд. філос. наук (1985), д-р соціол. наук (1993). Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун ту ім. Т. Г. Шевченка (1979).

МОГИЛА Петро Симеонович

Соціологія короткий енциклопедичний словник МОГИЛА Петро Симеонович (10.01.1597, Молдавія – 11.01.1647, Київ) – церк,, культурний і освітній діяч. Син Симеона Могили, господаря Валахії (1601 – 1607) і Молдавії (1607 – 1609). По смерті батька

УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ – цілісна система певного типу відносин між людьми в процесі сусп. матеріального в-ва, яка утворює його сусп. форму. Соціально-екон. лад того чи іншого суспільства може включати в себе

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДЕЗІНФОРМАЦІЯ – процес впливу на громадську, думку через неадекватну інформацію, яка видається за достовірну і сприймається як істинна. Каналами Д є засоби масової комунікації – преса, радіо, телебачення та ін.

КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕРИЗМУ

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕРИЗМУ (від англ. menedgment – управління) – соціол. теорії управління сусп. в-вом в умовах ринкових відносин, характерними рисами яких є плюралізм методол. підходів та установок. Різноманітність К. м. зумовлена

МІРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ

Соціологія короткий енциклопедичний словник МІРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ – узаг. характеристики розподілу ознаки, що відображають певну тенденцію в ряді розподілу. М. ц. т. обчислюються з метою отримати показник (одне число), який може в подальшому аналізі

Структуралізм і постструктуралізм

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.8. Структуралізм і постструктуралізм В цілому, не вказуючи на існування

Соціологія сім’ї

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ТРЕТЯ СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Розділ 6 СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 6.7. Соціологія сім’ї Соціологія сім “і – це спеціальна

ЗАХАРЧЕНКО Марко Васильович

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗАХАРЧЕНКО Марко Васильович (01.01.1938, с. Дідівщина Фастівського р-ну Київської обл.) – укр. соціолог. В 1960 р. закінчив філос. відділення історико-філос. ф-ту Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Канд. філос.
Page 10 of 57« First...89101112...203040...Last »