ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ – різні машини, пристрої, прилади, які не тільки спрощують збір соціол. інформації, а й допомагають автоматизувати окремі етапи вказаного процесу і введення даних до комп’ютера, а

КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ – термін, уведений франц. Дюркгеймом для позначення особливої соціальної реальності – “спільної свідомості”: сукупності вірувань, почуттів, знань, поглядів, ідеалів, моральних і правових норм, які є спільними для членів

СОЦІОЛОГІЯ МАРКСИСТСЬКА

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МАРКСИСТСЬКА – моністична модель соціол. науки, що вивчає соціальні процеси та явища, спільності, ін-ти, суспільство з позиції доктрини матеріаліст, розуміння історії, діалектичного способу мислення і використовується як соціально-інженерна технологія

ЖИТТЯ ПРИВАТНЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЖИТТЯ ПРИВАТНЕ – невід’ємна частина цілісного життя людини, що охоплює ту систему її життєдіяльності, котра пов’язана з приватним (не держ., не сусп.) володінням, господарюванням, іншими формами діяльності та відповідними відносинами,

ПОЛТОРАК Володимир

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОЛТОРАК Володимир Абрамович (09.06.1943, м. Караганда, Казахстан) – укр. соціолог. Закінчив Московський держ. ун-т (1970), аспірантуру в Ін-ті соціології АН СРСР у 1973 р., д-р філос. наук (1989), проф. (1990).

Що таке соціологічне дослідження

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В попередніх розділах мова йшла в основному про загально-соціологічні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Третім важливим

Соціологічне спостереження

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Розділ 9. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 9. 6. Соціологічне спостереження Спостереження як метод збирання соціологічної інформації не

ГЕОГРАФІЧНИЙ НАПРЯМ У СОЦІОЛОГІЇ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГЕОГРАФІЧНИЙ НАПРЯМ У СОЦІОЛОГІЇ – перша наук, школа в соціології XIX ст., котра розглядала геогр. стан і природні умови як визначальні чинники розвитку сусп. життя. Слід зазначити, що ідеї обумовленості

ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА – наука про закономірності і механізми формування, функціонування та розвитку сусп.-психол. явищ, процесів і станів, суб’єктами яких є маси, істор. спільноти, класи, соціальні групи і особистості як члени

СОЦІАЛЬНА МІФОЛОГІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНА МІФОЛОГІЯ (від грецьк. – розповідь і logos – вчення, слово) – сукупність наук, необгрунтованих образів, уявлень і ідей про стан суспільства в минулому, сучасному і майбутньому, сусп. явища, соціальний
Page 20 of 57« First...10...1819202122...304050...Last »