Довідник з української мови

Написання непоширених прикладок через дефіс – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Написання непоширених прикладок через дефіс 1. Непоширена прикладка й означуване слово з’єднуються дефісом, якщо: А) вони виражені загальними іменниками: Мати-природа, місто-трудівник, вітер-пустун; Б)

Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах

8.4. Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах Ознайомлення учнів зі стилями мовлення відбувається в 5-7 класах під час вивчення розділу “Текст”. Уведення поняття “стиль мовлення” в шкільну програму на початку систематичного курсу української мови

Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці

3.1. Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці Урок є основною формою навчально-виховного процесу одного і того колективу учнів за певною програмою. За оптимальної організації він забезпечує міцне й усвідомлене засвоєння навчального матеріалу, формування знань, умінь

Додаток – Другорядні члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Другорядні члени речення До другорядних членів речення належать додатки (_ _ ), означення (~~) й обставини (_._. ). Додаток Додатком називається другорядний член речення, який означає

Стилі української мови – СТИЛІСТИКА

СТИЛІСТИКА Стилі української мови Сучасна українська літературна мова обслуговує різні сфери суспільного життя, тобто є багатофункціональною. Це зумовлює її функціонально-стильове розмежування – поділ на функціональні стилі. Кожен стиль має свої властивості (мовні норми), які

Основні терміни стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови Основні терміни стилістики Як і кожна інша галузь знань, стилістика оперує великою кількістю своєрідних, тільки їй властивих мовознавчих термінів. До основних термінів стилістики належать: “стилістика”, “стилістична система мови”, “стилістична структура мови”,

СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИСЛІВНИКА

ПРИСЛІВНИК 4. СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИСЛІВНИКА У визначенні синтаксичної ролі прислівників у реченні сформувалося три основних підходи: перший і найбільш поширений – прислівники виконують синтаксичну функцію обставини; другий приписує прислівникові всі синтаксичні функції частин мови;

Збірні іменники – ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

ІМЕННИК ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА Збірні іменники У структурі змісту збірних іменників простежується сема сукупної неозначеної множинності, яка сприймається як єдине неподільне ціле, напр.: студентство, молодь, інтелігенція, полк, оркестр, зілля, комашня, мошва тощо.

Завдання та вправи для самоконтролю – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Завдання та вправи для самоконтролю 1. У поданому нижче тексті знайдіть прислівники, випишіть їх разом зі словами, до яких вони відносяться. Визначте розряд прислівників. Шторм переходив в

Чистота мовлення

Стилістика української мови Чистота мовлення Чистота мовлення є його важливою комунікативно-стилістичною ознакою. Лексема “чистота” означає стан і властивість за значенням “чистий”, напр.: М. Рильський високо цінував мовностилістичну майстерність творів літератури художнього реалізму, чистоту і