Синтаксис, Пунктуація – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Синтаксис (від гр. Syntaxis – побудова, поєднання, порядок) – розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень, способи та засоби зв’язку між

Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю. Мушкетик). 1. Речення складне, сполучникове, складносурядне. 2. Має

Правопис – ться, – шся в кінці дієслів – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Правопис – ться, – шся в кінці дієслів У дієсловах на – ться вимовляється звук і завжди пишеться м’який знак: Вернеться, Дивляться. У дієсловах на – шся вимовляється звук і м’який

Ї на позначення звукосполучення й + і пишеться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Ї на позначення звукосполучення й + і пишеться: 1. На початку слова і після голосного: Їдальня, їдкий, їх, їхати, гаї, Україна, мої, твої. 2. Після м’якого приголосного

Багатство і мистецтво мовлення

Стилістика української мови Багатство і мистецтво мовлення Лексема “багатство” належить до найуживаніших у всенародному мовленні. Вона позначає велику кількість чогось, його багатоманітність, цінність, вартісність, важливість, спроможність, значеннєвість. Багатство мовлення, яке найбільше визначається кількістю слів

Тексти для диктантів – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Тексти для диктантів **** Дім ще не прокинувся, дім ще беріг у собі зиму: у вистуджених грубках, у нахололих стінах та долівці, у

Антоніми

Лексикологія Антоніми Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням (світло – пітьма, успіх – невдача, хвалити – сварити, тісно – просторо). Антоніми утворюють, на відміну від синонімічних рядів, пари. Антоніми, як правило, належать

Стилістичні вправи

8.7. Стилістичні вправи Стилістичні вправи – особливий вид завдань, що виконуються учнями в процес засвоєння шкільного курсу української мови. Вони допомагають глибше зрозуміти закономірності розвитку рідної мови, пізнати її красу і багатство і навчитися