Написання вигуків разом, окремо та через дефіс – Вигук як особлива частина мови

Службові частини мови Вигук як особлива частина мови Написання вигуків разом, окремо та через дефіс Разом пишуться: – слова-вигуки, які не вимовляються протяжно: бабах, кукуріку, не повторюються: здрастуйте, добривечір. Окремо пишуться: – складні сполуки

Зразок фонетичного розбору слова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Зразок фонетичного розбору слова 1. Берешся – . 2. У слові три склади: бе-ре-шся, усі відкриті. 3. Наголос падає на другий склад. 4. Голосні звуки: , ,

Подовжені звуки

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Подовжені звуки За певних фонетичних умов приголосні української мови здатні подовжуватись, тобто їх витримка при мовленні є вдвічі довшою. Подовження приголосних передається на письмі. Можливі випадки подовження

Стиль мови і культура мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Стиль мови і культура мовлення Наявність стилів мови в сучасних літературних мовах, зокрема і в українській, є одним з найвагоміших показників їх високого розвитку, прогресу, повноцінного функціонування. Обсяг і багатство кожного

Стилістичні властивості дієслова

Стилістика української мови Стилістичні властивості дієслова У кожній розвиненій мові дієслова становлять найчисленнішу (після іменників і прикметників) групу лексем. Дієслово – повнозначне слово, яке позначає дію, стан предмета як процес. Значення дієслів виявляються у

Зв’язок розвитку мовлення з формуванням соціокультурної компетенції

Зв’язок розвитку мовлення з формуванням соціокультурної компетенції. Формування мовленнєвої компетенції учнів, зокрема вмінь сприймати й розуміти думки інших та планувати й створювати власні висловлювання, зумовлює навчання української мови на основі текстів, що сприяють опануванню

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ТЕМПОРАЛЬНОГО СЕМАНТИКОЮ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ТЕМПОРАЛЬНОГО СЕМАНТИКОЮ Аналітичні прислівники з темпоральне семантикою також відображають синтаксичний ступінь відіменникової адвербіальної деривації. Вони базуються на прийменникових формах родового, знахідного, орудного та місцевого відмінків.

Лінгводидактичні основи словникової роботи

6. СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6.1. Лінгводидактичні основи словникової роботи Лексика української мови вивчається у двох напрямах: розділ “Лексикологія” і робота над словом у процесі навчання мови в 1-4 і 5-11(12) класах.

Порядок синтаксичного розбору складносурядного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Порядок синтаксичного розбору складносурядного речення 1. Вказати, що речення складне, сполучникове, складносурядне. 2. Визначити кількість частин у реченні, виділити граматичні основи у частинах

Порівняльний зворот – Просте речення

Словосполучення Просте речення Порівняльний зворот Порівняльний зворот – це обставина способу дії, яка приєднується до головного слова порівняльними сполучниками як, немов, ніби, наче, неначе, немовби, немовбито, мов; через порівняльний зворот образно характеризуються дія чи