ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Знайдіть серед поданих судження, яке відповідає лексичному значенню слова “квітка”: A) іменник жіночого роду, однини називного відмінка; Б) будь-яка красива рослина; B) частина рослини, переважно у вигляді пелюсток

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

Розділ 17 УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ Будь-яке дослідження базується на достатній кількості зібраного й певним чином систематизованого матеріалу. І тут важко переоцінити словники, зокрема, фразеологічні. Цінні, звичайно, і словники лексики. Проте слово і фразеологізм – якісно

Додаток – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Додаток Додаток – це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. Додатки виражаються: А) іменниками та займенниками (найчастіше),

Сполучник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Сполучник як службова частина мови Ознаки сполучника Групи Лексичне Значення Морфологічні Ознаки Синтаксична Роль Для чого Служить За роллю в мові За Будовою Не має Незмінне Слово Членом речення не буває Поєднує

Етичність і естетичність мовлення

Стилістика української мови Етичність і естетичність мовлення Етичність і естетичність мовлення взаємозумовлені, окремий розгляд їх є дещо умовним. Усе етичне повністю або частково одночасно й естетичне, і навпаки. Поняття “етичність”, як і прикметник “етичний”,

Спрощення груп приголосних

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Приголосні звуки Спрощення груп приголосних -Ж(Д)Н-, -3(Д)Н-, – С(Т)Н-, – С(Т)Л- У групах приголосних – ждн-, – здн-, – стл-, – стн – При зміні слова випадають

Чергування приголосних у коренях дієслів

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків Чергування приголосних у коренях дієслів – : ЇзДИти – їЖджУ – : ЛагоДИти – лагоДжУ – : ПроСИти – Прошу – : ВерТІти –

Розряди прислівників за значенням – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Розряди прислівників за значенням За значенням виділяють такі розряди прислівників: – способу дії (як? у який спосіб?): Швидко, добре, верхи, по-українськи; – міри і ступеня дії (Скільки?