Конкретні й абстрактні іменники – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Конкретні й абстрактні іменники Конкретні іменники називають предмети, явища, які пізнаються органами чуття людини (книга, олівець, нога, вітер, цукор, зоря). До абстрактних належать іменники, що називають поняття,

Категорія речовинності

ПРИКМЕТНИК 5. ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ Категорія речовинності Категорію речовинності формують прикметники, які вказують на вміст якоїсь речовини в предметі або матеріал, з якого виготовлений чи складається предмет, напр.: піщаний грунт –

Відокремлені прикладки – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення з відокремленими членами Відокремлені прикладки 1. Відокремлюються комами: А) поширені прикладки, що стоять після іменників, до яких вони відносяться. Ліси шумлять, Моє зелене віче (Л. Костенко); Б) поширені прикладки, які

Узагальнюючі слова при однорідних членах речення – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Узагальнюючі слова при однорідних членах речення При однорідних членах речення можуть бути слова, які об’єднують в одну групу перелічувані предмети. Такі слова називаються

І пишеться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ І пишеться: 1. На початку слова: Ім’я, індик, іній, інколи, іноді, інший, існувати, істина. 2. Відповідно до вимови в ряді слів не під наголосом пишеться – рі-,

Вставні слова (словосполучення, речення) – Просте речення

Словосполучення Просте речення Вставні слова (словосполучення, речення) Вставні слова, словосполучення виражають ставлення мовця до висловленої думки і граматично не зв’язані з іншими членами речення. Вставні слова чи словосполучення можуть означати: – джерело повідомлення: по-моєму,

Завдання та вправи для самоконтролю

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО РИТОРИКА Завдання та вправи для самоконтролю 1. Визначте види наведених аргументів. А) Той, хто вміє добре говорити, легше знаходить спільну мову з іншими людьми, йому вдається підтримувати добрі стосунки

Технологія сучасного уроку мови

3.4. Технологія сучасного уроку мови Основною формою організації навчального процесу в усіх типах шкіл був і залишається урок. Учені-методисти і вчителі-практики шукають відповідь на питання: яким має бути сучасний урок рідної мови? Які його

Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови

9.2. Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови Зміст шкільного курсу української мови визначається двома чинниками: метою навчання і предметом вивчення. Мета навчання української мови в старших класах полягає в розвиткові інтелектуально-креативних здібностей

Порядок слів у реченні. Логічний наголос – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Порядок слів у реченні. Логічний наголос Розрізняються два типи порядку слів у реченні: прямий (звичайний) і зворотний (інверсія). При Прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, узгоджене означення – перед