Творення чоловічих та жіночих імен по батькові – Іменник

Самостійні частини мови Іменник Творення чоловічих та жіночих імен по батькові Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса – ович. На письмі це має такий вигляд: – від імен на твердий приголосний –

Завдання та вправи для самоконтролю – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Прочитайте речення, випишіть дієслова з виділеними іменниками з прийменниками, поставте до них питання і скажіть, на що вони вказують. Стежка звивалась

Розділові знаки в реченні з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Розділові знаки в реченні з кількома підрядними 1. Між підрядними частинами Кома Ставиться, якщо вони: А) однорідні й не з’єднані сполучниками. Де солодом пахне пшениця, Де Поле

Способи творення прислівників – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Способи творення прислівників Префіксальний: Вчасно – завчасно, давно – недавно. Суфіксальний: Дбайливий – дбайливо, де – десь, три – тричі. Префіксально-суфіксальний: Верх – наверху, лівий – зліва.

Написання вигуків разом, окремо та через дефіс – Вигук як особлива частина мови

Службові частини мови Вигук як особлива частина мови Написання вигуків разом, окремо та через дефіс Разом пишуться: – слова-вигуки, які не вимовляються протяжно: бабах, кукуріку, не повторюються: здрастуйте, добривечір. Окремо пишуться: – складні сполуки

Зразок фонетичного розбору слова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Зразок фонетичного розбору слова 1. Берешся – . 2. У слові три склади: бе-ре-шся, усі відкриті. 3. Наголос падає на другий склад. 4. Голосні звуки: , ,

Подовжені звуки

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Подовжені звуки За певних фонетичних умов приголосні української мови здатні подовжуватись, тобто їх витримка при мовленні є вдвічі довшою. Подовження приголосних передається на письмі. Можливі випадки подовження

Стиль мови і культура мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Стиль мови і культура мовлення Наявність стилів мови в сучасних літературних мовах, зокрема і в українській, є одним з найвагоміших показників їх високого розвитку, прогресу, повноцінного функціонування. Обсяг і багатство кожного