Художній стиль – Стилі мовлення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Стилі мовлення Художній стиль Художній стиль – це насамперед стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Самостійні частини мови ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Укажіть, у якому рядку всі слова є іменниками: A) майбутнє, красиве, корисне; Б) старий, бувалий, давній; B) днювальний, вожатий, придане; Г) набережна, намальована, староста. 2. Визначте, у

Означено-особові речення – Односкладні речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Означено-особові речення Означено-особовими називаються такі односкладні речення, головний член яких виражається особовим дієсловом 1-ї або 2-ї особи однини чи множини; ця форма означає, що дію виконує мовець (мовці) або

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Дієприкметник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприкметник як особлива форма дієслова Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Дієприкметником називається особлива відмінювана форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання Який? яка? яке?

Розділові знаки між сурядними частинами складного речення – Складносурядне речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Складносурядне речення Розділові знаки між сурядними частинами складного речення У складному реченні між сурядними частинами можуть ставитися кома, крапка з комою або тире. 1. У складному реченні між сурядними частинами, з’єднаними

Способи творення іменників – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Способи творення іменників 1. Префіксальний: Дід – прадід, друг – недруг. 2. Суфіксальний: Гриб – грибок, стіл – столик, дорога – доріжка. 3. Префіксально-суфіксальний: Береза – підберезник,

Означення – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення У поширеному реченні граматична основа поширюється другорядними членами – Означенням, додатком, обставинами. Вони пояснюють підмет і присудок або інші другорядні члени, розширюючи, доповнюючи

Лексичне значення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛЕКСИКОЛОГІЯ Лексичне значення Лексичним Значенням називають співвіднесеність слова з предметами, явищами, предметами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняттями про них. Слово називає предмет – це його лексичне значення.

Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів

11.3. Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів До основних шляхів збагачення знань і підвищення професійної кваліфікації учителів належать: – вивчення державних документів з актуальних питань освіти й національного виховання; – самостійне опрацювання наукової психолого-педагогічної,

Непохідні й похідні прийменники

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Непохідні й похідні прийменники За походженням прийменники поділяються на дві основні групи: Непохідні (або первинні) та похідні (або вторинні). До Непохідних належать давні прийменники, спосіб творення яких