Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови

9.2. Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови Зміст шкільного курсу української мови визначається двома чинниками: метою навчання і предметом вивчення. Мета навчання української мови в старших класах полягає в розвиткові інтелектуально-креативних здібностей

Порядок слів у реченні. Логічний наголос – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Порядок слів у реченні. Логічний наголос Розрізняються два типи порядку слів у реченні: прямий (звичайний) і зворотний (інверсія). При Прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, узгоджене означення – перед

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприслівник як особлива форма дієслова Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова Послідовність розбору 1. Слово. 2. Частина мови. 3. Вид. 4. Від перехідного чи неперехідного дієслова утворений. 5. Синтаксична роль. Сон, Улетівши

Чергування о, е з і

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків Чергування о, е З і 1. Згідно з вимовою, у відкритому складі чергуються з в закритому складі: А) при зміні форм іменників, прикметників (і

Односкладні речення – Просте речення

Словосполучення Просте речення Односкладні речення Односкладними називаються речення, граматична основа яких складається з одного головного члена – присудка або підмета, а відсутність другого головного члена на розуміння змісту речення не впливає. Односкладні речення можуть

Зміст і принципи побудови курсу “Рідна мова”

ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 2.1. Зміст і принципи побудови курсу “Рідна мова” Українська мова належить до числа основних предметів у школах усіх типів. Вона виконує дві функції: 1) предмет

Подовження приголосних і подвоєння букв – Орфоепія

Орфоепія Подовження приголосних і подвоєння букв 1. Приголосні зазвичай подвоюються (у вимові – подовжуються) при збігові однакових приголосних звуків, що належать до різних частин слова (морфем): А) якщо корінь починається на такий звук, на

Способи дієслів – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Способи дієслів Дієслова мають три способи: дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб виражає дію, яка відбувається, відбувалася чи буде відбуватися (відбуватиметься). Дієслова дійсного способу змінюються за часами