Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами При однорідних членах можуть бути узагальнювальні слова, які виступають тими ж членами речення, що й однорідні. Іноді вони відірвані від однорідних

Нетрадиційні (нестандартні) уроки

3.5. Нетрадиційні (нестандартні) уроки Однією з особливостей організації уроку української мови є ідея оптимальних способів структурування теоретичного матеріалу з метою інтенсифікації навчання, про що говорилося вище. Реалізація цієї ідеї спричинила нові підходи до організації

Вид дієслова – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Вид дієслова Дієслова мають два види – доконаний і недоконаний. Доконаний вид означає дію, обмежену в часі, вказує на її завершеність: Прибіг, напишу, пішов би. Дієслова доконаного

СТРУКТУРА ВИГУКІВ – ВИГУК

ВИГУК 2. СТРУКТУРА ВИГУКІВ Складний і багатогранний емоційно-почуттєвий світ людини передають вигуки різної структури. Вона є, по суті, сконденсованою, не членованою формою речення, з логічною основою якого опосередковано пов’язуються емоції та почуття. Проте звукова

Питання для самоконтролю – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Сполучник Питання для самоконтролю 1. Чим відрізняється сполучник від самостійних частин мови? 2. Чим подібні й чим відрізняються між собою прийменники і сполучники? 3. Наведіть приклади простих і

Склад

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Склад Склад вважається найменшою одиницею мовлення, складові елементи якої тісно пов’язані між собою через акустичне звучання й артикуляцію. Склад – це один голосний звук або декілька звуків

Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення з відокремленими членами Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами Послідовність розбору 1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне

Види прийменників за походженням – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Види прийменників за походженням За походженням прийменники поділяються на дві групи: похідні й непохідні. До Непохідних належать прийменники, спосіб творення яких визначити неможливо: До, без, на, під,

Категорія стану – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія стану Стан – граматична категорія дієслоза, якою передається взаємовідношення суб’єкта й об’єкта в процесі виконання дії. Станові форми передають дві взаємопов’язані станові ситуації, якими розкривається співвідношення реального діяча

Завдання та вправи для самоконтролю – велика і мала літери

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Завдання та вправи для самоконтролю 1. Перепишіть подані нижче слова. Визначте, за якою правописною нормою їх об’єднано в групи. Знайдіть слова з неправильним уживанням великої літери: А)