Складнопідрядне речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складнопідрядне речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними Підрядними означальними називаються речення, що пояснюють іменник у головному реченні й відповідають на питання Який?

Зразок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених і серед них є кілька

Простий і складений присудки (іменний і дієслівний) – Просте речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте речення Простий і складений присудки (іменний і дієслівний) Присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання Що робить підмет? що з ним робиться?

Стилістика категорії роду іменників

Стилістика української мови Стилістика категорії роду іменників Стилістичні функції морфологічних форм мови прийнято характеризувати за тими морфологічними категоріями, значеннями, які властиві словам певної частини мови. Іменники, наприклад, здебільшого витлумачуються стилістично за категоріями роду, числа

Види переказів

7.7. Види переказів Переказ у школі становить собою вправу, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом. Значення переказу в навчальному процесі надзвичайно важливе: робота над ним сприяє оволодінню

Завдання та вправи для самоконтролю – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Провідміняйте Іменники пісня, сім’я, круча, книга. 2. Складіть речення з іменниками Лінія, тополя, перемога, гривня у формі орудного відмінка однини. 3.

Помилки в мовленні учнів

7.9. Помилки в мовленні учнів Мовлення випускника середньої школи повинно відповідати нормам літературної мови, її комунікативним якостям, що передбачено змістом і структурою мовної освіти в Україні. Щоб цього досягти, учні повинні не тільки володіти

Зміни приголосних перед – СЬК(ИЙ), – СТВ(О) Зміни приголосних при їх збігу

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Зміни приголосних при їх збігу Зміни приголосних перед – СЬК(ИЙ), – СТВ(О) Перед суфіксами – ськ(ий), – ств(о) деякі приголосні при словотворенні змінюються, змінюючи й самі

Основні поняття граматики

5.5. Основні поняття граматики Місце граматики в шкільному курсі української мови Граматика як мовознавча дисципліна складається з двох пов’язаних між собою розділів – морфології та синтаксису, що мають спільні поняття й правила. Морфологія вивчає

Спрощення в групах приголосних – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

>Довідник з української мови ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Спрощення в групах приголосних На письмі фіксується: А) випадіння, у важких для вимови групах приголосних, , , :