Тексти для диктантів – приголосні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Тексти для диктантів Анна Всеволодівна Легко, мов лебеді, пливуть по морю руськії лодії. На одній із них біля щогли тоненька жіночка, ще майже дитяча постать, яку так

Граматична стилістика і її одиниці

Стилістика української мови Граматична стилістика і її одиниці Граматична стилістика об’єднує морфемно-словотвірну, морфологічну, а також синтаксичну стилістики. Основу словотвірної стилістики становить морфемна стилістика, тобто закладені в морфемах (коренях і афіксах) функції слів. Натомість підгрунтям

ФРАЗЕОЛОГІЯ

ФРАЗЕОЛОГІЯ У лексиці української мови поряд з окремими словами вживаються стійкі словосполучення і навіть цілі речення (вислови), що за своїм змістом дорівнюють одному слову і можуть замінятися синонімом. Наприклад: Клювати носом – куняти, п’ятами

Словотвірний розбір слова – Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Основні способи словотворення Словотвірний розбір слова Послідовність розбору 1. Слово в початковій формі. 2. Від якого слова утворене. 3. Твірна основа. 4. Словотвірні префікси, суфікси. 5. Спосіб творення. Зразок усного розбору 1.

Сфера первісного функціонування фразеологізмів

Розділ 15 ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 42. Сфера первісного функціонування фразеологізмів Як бачимо з попереднього параграфа, у фразеології української мови представлені найрізноманітніші сфери буття народу. Детальніше розгляньмо деякі з названих і нові

Правопис І та И в основах українських слів – Орфографія

Українська мова Орфографія Правопис І та И в основах українських слів Пишеться І: 1. Якщо відбувається чергування з О, Е: вечір – вечора, камінь – каменя. 2. Там, де в основах незапозичених російських слів

Склад. Перенос слів

Склад. Перенос слів Слово має стільки складів, скільки голосних звуків: джміль, со-неч – ко, не бес ний, мрі-я (але: мрій). При поділі на склади слід враховувати звукове значення букв я, ю, є, ї, адже

Категорії особи і числа – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорії особи і числа Якщо загально-дієслівна категорія персональності/імперсональності грунтується на семантичній ознаці “наявність – відсутність діяча”, то значення категорії особи випливає з кореляції форм за ознакою особовості, або мовця