Завдання та вправи для самоконтролю – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Завдання та вправи для самоконтролю 1. У поданому нижче тексті знайдіть прислівники, випишіть їх разом зі словами, до яких вони відносяться. Визначте розряд прислівників. Шторм переходив в

Чистота мовлення

Стилістика української мови Чистота мовлення Чистота мовлення є його важливою комунікативно-стилістичною ознакою. Лексема “чистота” означає стан і властивість за значенням “чистий”, напр.: М. Рильський високо цінував мовностилістичну майстерність творів літератури художнього реалізму, чистоту і

Число власних назв – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА Число власних назв У граматичній категорії числа власні назви виділяються специфічною ознакою – відсутністю числової характеристики, тобто вони позбавлені ознак квантитативної актуалізації. Ознака, за якою вони виділяють об’єкт, є ознакою

ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ

ДІЄСЛОВО 4. ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ За суфіксами основ і типами дієвідмінювання всі тематичні дієслова поділяються на дві дієвідміни. До І дієвідміни належать дієслова, які мають у складі особової флексії теперішнього (або простого майбутнього)

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

ІМЕННИК 3. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА Частиномовною ознакою іменника е граматичне значення предметності, закладене в основний зміст категорії. У мові предметність передається рядами або групами співвідносних форм слів, які одночасно з основним, категоріальним, можуть виражати

НЕЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС СЛУЖБОВИХ СЛІВ

ПРИСЛІВНИК НЕЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС СЛУЖБОВИХ СЛІВ У традиційній граматиці поряд із повнозначними, або самостійними, частинами мови, що виявляють переважно повний набір різнорідних ознак (залежно від домінантного критерію у цьому наборі їх кількість різна: від чотирьох

Пряме і переносне значення слів – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Пряме і переносне значення слів Багатозначні слова мають пряме і переносне значення. Пряме значення слова – це його основне лексичне значення. Найчастіше пряме значення є первинним, тобто тим, що вперше стало назвою. Наприклад,

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі 1. Шиплячі приголосні звуки, , , вимовляються твердо: Ни Е, Елест, Ні. Вони частково пом’якшуються перед та при подовженні перед Ю, я: