Число власних назв – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА Число власних назв У граматичній категорії числа власні назви виділяються специфічною ознакою – відсутністю числової характеристики, тобто вони позбавлені ознак квантитативної актуалізації. Ознака, за якою вони виділяють об’єкт, є ознакою

ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ

ДІЄСЛОВО 4. ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ За суфіксами основ і типами дієвідмінювання всі тематичні дієслова поділяються на дві дієвідміни. До І дієвідміни належать дієслова, які мають у складі особової флексії теперішнього (або простого майбутнього)

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

ІМЕННИК 3. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА Частиномовною ознакою іменника е граматичне значення предметності, закладене в основний зміст категорії. У мові предметність передається рядами або групами співвідносних форм слів, які одночасно з основним, категоріальним, можуть виражати

НЕЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС СЛУЖБОВИХ СЛІВ

ПРИСЛІВНИК НЕЧАСТИНОМОВНИЙ СТАТУС СЛУЖБОВИХ СЛІВ У традиційній граматиці поряд із повнозначними, або самостійними, частинами мови, що виявляють переважно повний набір різнорідних ознак (залежно від домінантного критерію у цьому наборі їх кількість різна: від чотирьох

Пряме і переносне значення слів – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Пряме і переносне значення слів Багатозначні слова мають пряме і переносне значення. Пряме значення слова – це його основне лексичне значення. Найчастіше пряме значення є первинним, тобто тим, що вперше стало назвою. Наприклад,

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі 1. Шиплячі приголосні звуки, , , вимовляються твердо: Ни Е, Елест, Ні. Вони частково пом’якшуються перед та при подовженні перед Ю, я:

Складнопідрядні речення з підрядними мети – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення з підрядними мети Підрядні частини Мети виражають мету, призначення дії головної частини. Вони стосуються головної частини в цілому й відповідають на питання Для чого? з

Відокремлені додатки – Просте речення

Словосполучення Просте речення Відокремлені додатки Додатки відокремлюються зрідка: у тому випадку, коли у вимові виділяються інтонаційно і вживаються зі словами: крім, не рахуючи,

Словосполучення – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Словосполучення – це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів. Слова у словосполученні пов’язані підрядним зв’язком: одне з них головне, інші

Додаток – Просте речення

Словосполучення Просте речення Додаток Додатком називається другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків (Р. кого? чого? Д. кому? чому? 3. кого? що? О. ким? чим? М. (на) кому? (на)