Підмет. Способи його вираження – Члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Члени речення Залежно від ролі у структурі речення всі слова виступають як Головні (підмет і присудок) або Другорядні (додаток, означення, обставина) його члени. Головні члени речення

Безособові дієслівні форми на – но, – то – Дієприкметник

Самостійні частини мови Дієприкметник Безособові дієслівні форми на – но, – то У сучасній українській мові вживаються дієслова на – но, – то, які виступають присудком в односкладному безособовому реченні: Проса покошено (М. Рильський).

Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань – речень

Стилістика української мови Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань – речень Важливою семантико – структурною та інтонаційною особливістю багатьох речень є наявність у них звертання (звертань). Звертання – інтонаційно виділене в реченні слово

Прикладки, що беруться в лапки – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення Прикладки, що беруться в лапки Прикладки – назви художніх творів, газет, журналів, підприємств, фірм тощо пишуться з великої букви й беруться в лапки:

Зразок розбору односкладного речення – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Зразок розбору односкладного речення 1. На переправі коней не міняють (Народна творчість). 2. Підмета немає, присудок не міняють виражений дієсловом у 3-й особі множини

Стилістика словосполучень

Стилістика української мови Стилістика словосполучень Для культури мовлення важливим є стилістичне використання всієї різноманітності словосполучень у структурі речення. Словосполучення – лексико-семантична й граматична цілість щонайменше двох повнозначних слів, поєднаних підрядним або сурядним зв’язком. Словосполучення

Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення 1. Указати, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне. 2. Указати головне і підрядне речення. 3. Указати тип підрядного речення.

Неповні речення – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Неповні речення Прості речення за наявністю головних і другорядних членів поділяються на повні й неповні. У повному реченні є всі потрібні для висловлювання думки

Лінгвістичні основи навчання української мови

1.4. Лінгвістичні основи навчання української мови Основою шкільного курсу української мови є мовознавча наука – розгалужена система знань про мову, її структуру, основні одиниці і способи поєднання цих одиниць у тексті. Суттєвими для навчання

Н не подвоюється

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Подвоєння та подовження приголосних Н не подвоюється: У дієприкметниках: Вивершений, вихований, зроблений, індустріалізований, сказаний, спечений, Як і в прикметниках на – ений з відповідних дієприкметників (з іншим