Розбір слова за будовою – Словотвір

Українська мова Словотвір Розбір слова за будовою 1. Виділити закінчення та основу слова. 2. Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова. 3. Виділити суфікс, підбираючи слова з такими ж суфіксами. 4. Виділити префікс, підбираючи слова з

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності

7.5. Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності Уміння говорити – одне з основних комунікативних умінь. Психологи (І. Зимня, О. Леонтьєв, Н. Менчинська та ін.) відзначають, що формуванню

Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики

9.3. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики З метою формування в учнів умінь уважно, стилістично диференційовано підходити до вибору мовленнєвих засобів, вироблення у старшокласників мовного чуття пошани

Питання для самоконтролю – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Питання для самоконтролю 1. Чим відрізняється прийменник від самостійних частин мови? 2. Коли відбувається чергування прийменників? 3. Розкажіть про особливості вживання прийменників. 4. На які групи поділяються

Порядок слів у реченні. Логічний наголос

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Порядок слів у реченні. Логічний наголос Значення речення залежить не тільки від набору слів та їхніх форм, але й від порядку їхнього розташування. Порівняйте: Від

Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів

7 РОБОТА З РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ (МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ) 7.1. Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів Методика розвитку мовлення учнів. Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти України,

Алфавіт – Позначення звуків мовлення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Позначення звуків мовлення на письмі Алфавіт Звуки ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки позначаються буквами (літерами). Букви є тими умовними знаками, якими передаються на письмі звуки мовлення. Сукупність букв,

Функціональна класифікація – КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 6 КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 15. Функціональна класифікація Для усного монологічного мовлення Д. Баранник запропонував функціональну класифікацію, виділивши п’ять основних груп: 1) фразеологічні метафори народного характеру: Брати в шори, пасти задніх, хитрий як лисиця

Кількісні числівники – Числівник

Самостійні частини мови Числівник Кількісні числівники Кількісні числівники за значенням поділяються на: – власне кількісні: чотири, дев’ятнадцять, сто двадцять; – дробові: одна друга, одна ціла і вісім сотих; – збірні: троє, шестеро, одинадцятеро, а

Структура і функції усного й писемного мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Структура і функції усного й писемного мовлення Терміни “усне мовлення” й “писемне мовлення” належать до найуживаніших у лінгвістиці. Вони позначають наймісткіші і функціонально найважливіші мовні явища, які сукупно утворюють усю систему