Категорія стану – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія стану Стан – граматична категорія дієслоза, якою передається взаємовідношення суб’єкта й об’єкта в процесі виконання дії. Станові форми передають дві взаємопов’язані станові ситуації, якими розкривається співвідношення реального діяча

Завдання та вправи для самоконтролю – велика і мала літери

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Завдання та вправи для самоконтролю 1. Перепишіть подані нижче слова. Визначте, за якою правописною нормою їх об’єднано в групи. Знайдіть слова з неправильним уживанням великої літери: А)

Складнопідрядне речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складнопідрядне речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними Підрядними означальними називаються речення, що пояснюють іменник у головному реченні й відповідають на питання Який?

Зразок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв’язку

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв’язку Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених і серед них є кілька

Простий і складений присудки (іменний і дієслівний) – Просте речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте речення Простий і складений присудки (іменний і дієслівний) Присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання Що робить підмет? що з ним робиться?

Стилістика категорії роду іменників

Стилістика української мови Стилістика категорії роду іменників Стилістичні функції морфологічних форм мови прийнято характеризувати за тими морфологічними категоріями, значеннями, які властиві словам певної частини мови. Іменники, наприклад, здебільшого витлумачуються стилістично за категоріями роду, числа

Види переказів

7.7. Види переказів Переказ у школі становить собою вправу, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом. Значення переказу в навчальному процесі надзвичайно важливе: робота над ним сприяє оволодінню

Завдання та вправи для самоконтролю – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Провідміняйте Іменники пісня, сім’я, круча, книга. 2. Складіть речення з іменниками Лінія, тополя, перемога, гривня у формі орудного відмінка однини. 3.