Групи прикметників за значенням

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Групи прикметників за значенням Прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні й присвійні. Якісні вказують на таку ознаку, яка може бути у предмета більшою чи меншою мірою:

ПРИСЛІВНИК ЯК ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ

ПРИСЛІВНИК 1. ПРИСЛІВНИК ЯК ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ У лінгвістичній літературі донедавна побутувала думка, що прислівник належить до кардинальних частин мови і виділяється в окрему і повнозначну частину мови переважно за набором трьох різнорідних ознак.

ФЕМГНАТИВИ, Іменники спільного роду – ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

ІМЕННИК ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНОГО РОДУ Іменники спільного роду ФЕМГНАТИВИ Серед іменників “спільного” роду окрему групу морфологічних одиниць утворюють словоформи, які потенційно є виразниками чоловічої або жіночої статі, а в структурі мови марковані граматичним жіночим родом,

Послідовність розбору іменника – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Послідовність розбору іменника 1. Назва частини мови. Загальне значення. 2. Початкова форма (називний відмінок однини). 3. Особливості лексичного значення: – власна назва чи загальна; – назва істоти

Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних

Розділ 8 СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних Становлення українських фразеологізмів на базі іншомовних фразем можна нерідко назвати творенням лише умовно: часом ідеться про калькування, тобто передачу нових виразів

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними Підрядні З’ясувальні частини розкривають, пояснюють чи доповнюють зміст слова в головній частині, від якого вони залежать, і відповідають на різні відмінкові питання

Стилістика вигуків

Стилістика української мови Стилістика вигуків Вигуки не належать ні до повнозначних слів, ні до службових, бо відрізняються від них суттєво – і своїм особливим значенням, і граматично, передусім синтаксично, а отже, і стилістично. Своєрідність

Написання прислівників разом і окремо – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Написання прислівників разом і окремо 1. Разом пишуться прислівники, утворені поєднанням: А) прийменника з прислівником: Відтоді, дотепер, занадто, назавжди, оскільки, удвічі; Б) прийменника з коротким прикметником: Вручну, допізна, засвітла, зліва, нарізно,

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ Відіменникові аналітичні прислівники із значенням допустовості базуються на прийменникових формах лише двох відмінків – давального та родового, причому кожен з них поєднується з

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 6 КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Залежно від того, за якою ознакою розподіляють фразеологізми на групи, по-різному їх і класифікують. Виділяють різну кількість груп. Укладач найавторитетніших фразеологічних словників російської мови О. Федоров, наприклад, увесь фонд фразеологізмів