Помилки в мовленні учнів

7.9. Помилки в мовленні учнів Мовлення випускника середньої школи повинно відповідати нормам літературної мови, її комунікативним якостям, що передбачено змістом і структурою мовної освіти в Україні. Щоб цього досягти, учні повинні не тільки володіти

Зміни приголосних перед – СЬК(ИЙ), – СТВ(О) Зміни приголосних при їх збігу

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Зміни приголосних при їх збігу Зміни приголосних перед – СЬК(ИЙ), – СТВ(О) Перед суфіксами – ськ(ий), – ств(о) деякі приголосні при словотворенні змінюються, змінюючи й самі

Основні поняття граматики

5.5. Основні поняття граматики Місце граматики в шкільному курсі української мови Граматика як мовознавча дисципліна складається з двох пов’язаних між собою розділів – морфології та синтаксису, що мають спільні поняття й правила. Морфологія вивчає

Спрощення в групах приголосних – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

>Довідник з української мови ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Спрощення в групах приголосних На письмі фіксується: А) випадіння, у важких для вимови групах приголосних, , , :

Ділові листи

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Ділові листи Лист – це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до основних засобів встановлення та підтримання офіційних, службових контактів між

Ознаки фразеологізму – ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

Розділ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ § 1. Ознаки фразеологізму У процесі вивчення ФО називалися їх різні ознаки: семантична цілісність (В. Виноградов, І. Торопцев, Г. Удовиченко), відтворюваність (С. Гаврин, О. Федоров, М. Шанський), фразеологічна

Завдання та вправи для самоконтролю – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Завдання та вправи для самоконтролю 1. Спишіть текст. Випишіть дієприкметники, поставте до них питання. Після довгого літнього дня, коли сонце сідає, а розпечена земля поволі скидає з

Етнокультура як засіб етимологізації фразеологізмів

Розділ 16 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 48. Етнокультура як засіб етимологізації фразеологізмів У мові є немало немотивованих ФО, які несуть суттєву інформацію про екстралінгвістичну дійсність, а їх етимологія – це фактично вказівка на