Розбір іменника як частини мови – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Розбір іменника як частини мови Послідовність розбору 1. Назва частини мови. Загальне значення. 2. Морфологічні ознаки: А) початкова форма (називний відмінок однини); Б) власна чи загальна назва, означає істоту чи неістоту;

Стилістичне використання омонімів

Стилістика української мови Стилістичне використання омонімів Різні за лексичним значенням слова найчастіше неоднакові й фонетично, своїм звуковим складом. Водночас у мові є немало й однозвучних слів, семантика яких позбавлена схожості, однаковості. Це омоніми. Омоніми

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі Приголосні звуки поділяються на тверді і м’які. Вони можуть утворювати пари. Вимова таких звуків відрізняється тільки положенням язика в ротовій

Послідовність розбору сполучників – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Сполучник Послідовність розбору сполучників 1. Речення зі сполучником. 2. Аналізоване слово. 3. Група та підгрупа за синтаксичною роллю (сурядності чи підрядності). 4. Група за значенням. 5. Група за

Уподібнення приголосних звуків – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Уподібнення приголосних звуків У мовленнєвому потоці деякі групи приголосних якісно змінюються в результаті звукового уподібнення. Зміни відбуваються, зокрема, у таких словосполученнях: А)

Поняття про відокремлення – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення з відокремленими членами Поняття про відокремлення Відокремленими називаються другорядні члени речення, що виділяються за змістом та інтонаційно. Відокремлення – це один із засобів смислового виділення або уточнення частини висловлювання. Завдяки

Методика навчання будови слова і словотвору

5.4. Методика навчання будови слова і словотвору Будова слова – традиційний розділ шкільної програми, в якому розглядаються значущі частини слова, відношення між спорідненими словами. Словотвір як учення про способи творення нових слів уведено до

Послідовність розбору дієслова – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Послідовність розбору дієслова 1. Назва частини мови. Загальне значення. 2. Початкова форма (неозначена форма). 3. Морфологічні ознаки: – вид; – перехідність; – спосіб; – час; – особа