Двовидові й одновидові дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Двовидові й одновидові дієслова В українській мові є група дієслів, здатних виражати значення обох видів тією самою формою. Видова ознака цих дієслів морфологічно не виражена і виявляється тільки в контексті. Наприклад:

Форми занять з мови у 10-11(12)

9.4. Форми занять з мови у 10-11(12) класах Основною формою навчання в старших класах був і залишається урок, отже, йому належить провідна роль у підвищенні результативності навчання, розвитку й виховання учнів. Урок – це

Зразок розбору прийменника – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Зразок розбору прийменника 1. Стоять дерева в пригорщах долин (Л. Костенко). 2. В – прийменник. 3. Непохідний. 4. Ужито з місцевим відмінком. 5. Вказує на місце.

Питання для самоконтролю – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Питання для самоконтролю 1. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів. 2. Що є початковою формою дієслова та які граматичні ознаки вона має? 3.

Цитата як спосіб передачі чужої мови – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Цитата як спосіб передачі чужої мови Цитата – це дослівний витяг із якогось тексту або точно передані чиїсь слова. Цитати використовуються для підкріплення або пояснення якихось

Написання дієприкметників – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Написання дієприкметників 1. У дієприкметникових суфіксах – н-, – ен – завжди пишеться одне Н: Згаданий, втілений. 2. Із двома в пишуться прикметникові суфікси – енн-, –

Речення з однорідними членами – Просте речення

Словосполучення Просте речення Речення з однорідними членами Однорідні члени речення називають однорідні поняття і характеризуються однаковою синтаксичною функцією (є одними й тими ж членами речення), належать до одного й того ж члена речення, пов’язані

Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Числівник – це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання Скільки? котрий? Числівники виділяються передусім своїми лексичними

Стилістика прийменників

Стилістика української мови Стилістика прийменників Службові слова, які в поєднанні з повнозначними словами виражають залежність їх від інших слів у реченні або в словосполученні, називаються прийменниками. Вони використовуються для вираження найрізноманітніших відношень між синтаксично

Доконаний і недоконаний вид дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Доконаний і недоконаний вид дієслова Дія, виражена дієсловом, буває обмежена і не обмежена в часі. Наприклад: дієслова Роблю, малюю, біжу Позначають дії, не обмежені в часі, бо невідомо, чи вони завершаться,