Лінгвістичні основи навчання української мови

1.4. Лінгвістичні основи навчання української мови Основою шкільного курсу української мови є мовознавча наука – розгалужена система знань про мову, її структуру, основні одиниці і способи поєднання цих одиниць у тексті. Суттєвими для навчання

Н не подвоюється

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Подвоєння та подовження приголосних Н не подвоюється: У дієприкметниках: Вивершений, вихований, зроблений, індустріалізований, сказаний, спечений, Як і в прикметниках на – ений з відповідних дієприкметників (з іншим

Розбір слова за будовою – Словотвір

Українська мова Словотвір Розбір слова за будовою 1. Виділити закінчення та основу слова. 2. Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова. 3. Виділити суфікс, підбираючи слова з такими ж суфіксами. 4. Виділити префікс, підбираючи слова з

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності

7.5. Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності Уміння говорити – одне з основних комунікативних умінь. Психологи (І. Зимня, О. Леонтьєв, Н. Менчинська та ін.) відзначають, що формуванню

Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики

9.3. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики З метою формування в учнів умінь уважно, стилістично диференційовано підходити до вибору мовленнєвих засобів, вироблення у старшокласників мовного чуття пошани

Питання для самоконтролю – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Питання для самоконтролю 1. Чим відрізняється прийменник від самостійних частин мови? 2. Коли відбувається чергування прийменників? 3. Розкажіть про особливості вживання прийменників. 4. На які групи поділяються

Порядок слів у реченні. Логічний наголос

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Порядок слів у реченні. Логічний наголос Значення речення залежить не тільки від набору слів та їхніх форм, але й від порядку їхнього розташування. Порівняйте: Від

Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів

7 РОБОТА З РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ (МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ) 7.1. Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів Методика розвитку мовлення учнів. Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти України,