Поглиблений курс української мови

2.4. Поглиблений курс української мови Курс поглибленого вивчення української мови практикується в школах (класах) гуманітарного профілю. Він зорієнтований на те, щоб закласти основу грунтовної лінгвістичної підготовки школярів і вдосконалити їхню мовленнєву підготовку. Завдання курсу

Однозначні і багатозначні слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Однозначні і багатозначні слова Однозначні слова – це слова з одним лексичним значенням. У кожній мові є слова, що мають одне лексичне значення, тобто називають якийсь один предмет, істоту, ознаку, дію. Наприклад, ГориٰЩе

Написання сполучників – Орфографія

Українська мова Орфографія Написання сполучників 1. Разом пишуться складні сполучники, які становлять тісне поєднання повнозначних слів із частками або прийменниками: адже, аніж, втім, зате, мовби, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито,

Зразки відмінювання множинних іменників – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Зразки відмінювання множинних іменників Відм. Приклади Н. Діт-И Сход-И Ножиц-І Грош-І Р. Діт-Ей Сход-Ів Ножиць Грош-Ей Д. Діт-Ям Сход-Ам Ножиц-Ям Грош-Ам Зн. Діт-Ей Сход-И Ножиц-І Грош-І Ор. Діть-Ми Схода-Ми Ножиц-Ями Гріш-Ми

Діалектні слова

Лексикологія Діалектні слова Мова українського народу історично складалася під впливом мов сусідніх народів, відокремленого розвитку певних територій. Тому усне мовлення представників різних місцевостей України має відмінності в лексиці, фонетиці, морфології й синтаксисі. Слова, вживання

Способи вираження простого дієслівного присудка – Присудок. Способи його вираження – Члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Члени речення Присудок. Способи його вираження Присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання Що робить підмет? що з

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Дієсловом називається самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета як процес і виражає це значення в граматичних категоріях способу, часу, виду, стану, особи

Тексти для диктантів – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Тексти для диктантів ** * Надворі починало вечоріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли. Не встиг він закласти заноза в ярмо і ненароком кинув

Розбір частки як частини мови – Частка як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Частка як службова частина мови Розбір частки як частини мови Послідовність розбору 1. Слово. 2. Частина мови. 3. Розряд за значенням. 4. Особливості правопису (якщо є). Земля-трудівниця Аж парує та людям хліб

Наголос – Фонетика

Українська мова Фонетика Наголос Наголос – це виділення одного зі складів за допомогою посилення голосу.