Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних

Розділ 8 СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних Становлення українських фразеологізмів на базі іншомовних фразем можна нерідко назвати творенням лише умовно: часом ідеться про калькування, тобто передачу нових виразів

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними Підрядні З’ясувальні частини розкривають, пояснюють чи доповнюють зміст слова в головній частині, від якого вони залежать, і відповідають на різні відмінкові питання

Стилістика вигуків

Стилістика української мови Стилістика вигуків Вигуки не належать ні до повнозначних слів, ні до службових, бо відрізняються від них суттєво – і своїм особливим значенням, і граматично, передусім синтаксично, а отже, і стилістично. Своєрідність

Написання прислівників разом і окремо – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Написання прислівників разом і окремо 1. Разом пишуться прислівники, утворені поєднанням: А) прийменника з прислівником: Відтоді, дотепер, занадто, назавжди, оскільки, удвічі; Б) прийменника з коротким прикметником: Вручну, допізна, засвітла, зліва, нарізно,

АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ – ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ З ДОПУСТОВИМ ЗНАЧЕННЯМ Відіменникові аналітичні прислівники із значенням допустовості базуються на прийменникових формах лише двох відмінків – давального та родового, причому кожен з них поєднується з

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Розділ 6 КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Залежно від того, за якою ознакою розподіляють фразеологізми на групи, по-різному їх і класифікують. Виділяють різну кількість груп. Укладач найавторитетніших фразеологічних словників російської мови О. Федоров, наприклад, увесь фонд фразеологізмів

Права й обов’язки

Права й обов’язки студента-практиканта 1. Студент-практикант зобов’язаний сформувати в учнів накреслені в програмі вміння та навички володіння рідною (державною) мовою. 2. Практикант проводить свою діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконує

Питальні та відносні займенники – Займенник

Самостійні частини мови Займенник Питальні та відносні займенники Питальні та відносні займенники однозвучні. Відрізняються вони лише своєю роллю в реченні. Питальні займенники хто? що? який? чий? котрий? скільки? використовуються для побудови питальних речень: Що