Класифікація приголосних звуків – Звуки мовлення

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Звуки мовлення Класифікація приголосних звуків Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. Приголосні, що складаються з голосу і шуму, називаються Дзвінкими ( , , , ,

Повні і короткі форми прикметників

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прикметник Повні і короткі форми прикметників В українській мові прикметники мають, як правило, Повну форму, що відмінюється (Зелений, ясний), і лише деякі якісні прикметники можуть уживатися і в Короткій незмінюваній формі (Зелен,

Апостроф

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Апостроф Роздільність вимови Я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом. Апостроф пишеться перед Я, ю, є, ї: 1. Після Б, п, в, м, ф:

Історичні зміни у фразеології

Розділ 10 ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 29. Історичні зміни у фразеології Спостереження над різними історичними станами фразеологічного складу – одне з найоб’єктивніших свідчень еволюції усталених висловів. Такі порівняння уможливлюються як різночасовими фіксаціями словників, так

Резюме

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Резюме Резюме – це документ про особисті, освітні та професійні дані. Складається при прийомі на роботу. Особливістю такого документа є стислість (його обсяг, як правило, не

Однорідні члени речення – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Однорідні члени речення Однорідними називаються такі члени речення, які з’єднуються між собою сурядним зв’язком. Вони відносяться до одного й того самого члена речення,

Числівники прості, складні й складені – Числівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Числівники прості, складні й складені За будовою числівники поділяються на Прості, складні й складені. Простими є числівники, що в сучасній мові мають один корінь. До них належать такі групи числівників: 1)

НОВІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Розділ 18 НОВІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ У фразеології продовжують розроблятися синхронічний і діахронічний аспекти, уточнюється термінологія, досліджуються системні зв’язки ФО, розкривається – із залученням генетичних і типологічних паралелей – механізм фразеотворення. Багато

Значущі частини слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Значущі частини слова Слова складаються із найменших значущих частин: коренів, префіксів, суфіксів і закінчень. Ці частини слова називаються Морфемами. Кожна морфема має певне значення. Корінь виражає основне лексичне значення слова, а

Категорія персональності/імперсональності – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія персональності/імперсональності Категорія персональності/імперсональності базується на семантичній ознаці, що реалізується в синтаксичній структурі. На морфологічному рівні вона виявляється в трьох категоріях: категорії особи, часу і способу. Так, дієслівна форма