СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ

ПРИКМЕТНИК 9. СУБСТАНТИВАЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ Субстантивація є одним з видів міжкатегоріальної транспозиції, коли слова однієї частини мови вживаються у ролі іншої, у цьому випадку прикметник перестає виражати ознаку і набуває предметного значення, тобто виконує функцію

Речення двоскладні й односкладні – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Речення двоскладні й односкладні У залежності від складу граматичної основи прості речення розподіляються на Двоскладні й односкладні. У двоскладних реченнях є підмет і присудок. Засне Долина. На калині і Соловейко

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прикметник Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Прикметник – це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і змінюється за родами, числами та відмінками. Прикметники відповідають на питання Який? (яка? яке?) Або

Перехід дієприкметників у прикметники й іменники – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Перехід дієприкметників у прикметники й іменники Дієприкметники можуть втрачати дієслівні ознаки виду і часу, а тому й переходити до розряду власне прикметників. Так, у словосполученнях Битий шлях,

Правопис прислівників – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Правопис прислівників Н і НН у прислівниках У прислівниках пишеться стільки Н, скільки їх було в прикметниках і дієприкметниках, від яких вони утворені: Впевнений – впевнено, багряний

Основні правила переносу слів – Склад

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Склад Основні правила переносу слів Склад – частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: О-сінь, я-блу-ко, бар-ві-нок. У кожному складі обов’язково є лише один Голосний звук, він організовує склад

Розділові знаки при прямій мові – Пряма мова

Словосполучення Пряма мова Розділові знаки при прямій мові Умовні позначення: – слова автора; – власне пряма мова. У котре доводиться переконуватися в слушності мудрості Андре Моруа, який зауважував: “Розкриваючи співрозмовнику душу, ми раптом виявляємо,

Фонетичний розбір слова – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Фонетичний розбір слова Послідовність розбору 1. Слово. 2. Склади (відкриті чи закриті). Наголос. 3. Голосні звуки, їх вимова і позначення на письмі.

Односкладні прості речення – Другорядні члени речення

Українська мова Синтаксис Другорядні члени речення Односкладні прості речення З головним членом – підметом: – Називні. Ніч. З головним членом – присудком: – Означено-особові (присудок – дієслово у формі 1-ї чи 2-ї особи). Мрію

Етимологічне коментування в збірниках паремій

Розділ 16 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 45. Етимологічне коментування в збірниках паремій Етимологія, тобто походження та історія, фразеологізмів була предметом принагідної уваги уже в першій половині XIX ст. у загальномовних словниках і фольклористичних