Духовний код національної культури

Розділ 13 КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ § 38. Духовний код національної культури Питанню культурно-національної специфіки в порівняльно-зіставному та інтроспективному планах в останні роки присвячено немало робіт. Проблеми “мова і культура”, “фразеологія і культура”,

Родові ознаки незмінюваних слів – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ Родові ознаки незмінюваних слів В іншомовних незмінюваних іменниках, які запозичує українська мова, існують свої способи вираження граматичних значень. Не маючи зовнішніх, флексійних ознак родової належності, вони зазнають семантико – граматичного

Учнівські твори

7.8. Учнівські твори Твір – тренувальна вправа, спрямована самостійний зв’язний виклад учнями думок і почуттів. У системі роботи над усним і писемним мовленням він займає одне з провідних місць: сприяє не лише реалізації навчальної,

Стилістичне значення полісемії

Стилістика української мови Стилістичне значення полісемії Дуже широкі, значеннєво-стилістичні можливості мови, її виражальні багатства представлені такими її якостями, ознаками, як полісемія. Полісемія (грец. poly – багато і sema – знак, значення), або багатозначність слів

Не з дієприслівниками – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприслівник як особлива форма дієслова Не з дієприслівниками Не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих випадків, коли дієприслівник без Не не вживається або входить до складу префікса Недо-: не Укриваючись, Не розбивши,

Програмоване навчання

4.3. Програмоване навчання Своєю практичною навчальною і корегуючою спрямованістю відзначається програмоване навчання. Воно забезпечує постійний зворотний зв’язок при вивченні матеріалу, індивідуалізує процес навчання, забезпечує чітку логічну послідовність виучуваного, розвиває навички самостійної роботи. Під час

Морфологічні ознаки дієслова – Дієслово

Українська мова Частини мови Дієслово Дієслово – самостійна частина мови, яка називає дію або стан предмету і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? Неозначена форма дієслова (інфінітив) – це його

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова – Дієприслівник

Самостійні частини мови Дієприслівник Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова 1. Слово. Частина мови, її форма. 2. Вид. 3. Від перехідного чи неперехідного дієслова утворений. 4. Особливості написання. 5. Спосіб творення. 6. Синтаксична роль.

Безособові дієслова – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Безособові дієслова Деякі дієслова означають дію або стан, що відбуваються самі по собі, без діючої особи (предмета). Такі дієслова називаються Безособовими: Світає, морозить, вечоріє, дощить. У таких

Структура слова – Словотвір

Українська мова Словотвір Словотвір Словотвір – це розділ мовознавчої науки, який досліджує закони творення слів та структуру слова. Структура слова 3 Закінчення – змінна частина слова, що утворює форми слова. Основа слова – частина