Слово. Лексичне і граматичне значення слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА Слово. Лексичне і граматичне значення слова Мова складається зі слів. Слово є основною одиницею мови і мовлення, пов’язаною з усіма іншими мовними одиницями. Так, лише в слові виявляють себе мовні звуки і значущі

Е завжди пишеться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Е завжди пишеться: 1. У групах – Ере – й – Еле: Берег, дерево, серед; зелень, пелена, селезень, шелест. 2. У суфіксах – Еня-, – єн-, –

Зміни приголосних при творенні слів – Основні способи словотворення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Основні способи словотворення Зміни приголосних при творенні слів Приголосні або групи приголосних Перед Суфіксами Змінюються на Приклади Г, ж, з -ськ-, -ств- -зьк- – Зт В- ГааГА – гааЗькИй, ЛейпциГ – лейпциЗькИй,

Іменники, що означають назви істот і неістот – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Іменники, що означають назви істот і неістот Усі іменники поділяються на 2 групи: 1) іменники, що означають назви Істот і відповідають на питання Хто?; 2) іменники, що означають назви Неістот, тобто

Речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення За будовою і значенням прості речення можуть бути ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами. Речення з однорідними членами Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим

Методи і прийоми навчання української мови

4.1. Методи і прийоми навчання української мови Сучасні методи і методичні прийоми навчання мови створювалися і вироблялися багатовіковими традиціями вітчизняної школи, тому для вчителя-словесника сьогодні необхідним є всебічний аналіз усієї системи методів навчання предмета,

Складносурядні речення зі сполучниками: Єднальними, Протиставними, Розділовими

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Складносурядні речення зі сполучниками: Єднальними (означають явища, що відбуваються одночасно чи послідовно): І, й, тА (в значенні І), Ні-ні, ані-ані. Протиставними (означають явища,

Стилістика експресивних різновидів мовлення – Стилі і форми мови

Стилістика української мови Стилістика експресивних різновидів мовлення Мовлення людини – одна з визначальних складових її Я, тому природним є те, що кожен мовець намагається (свідомо чи інтуїтивно) висловлюватися стилістично – правильно і точно, образно,