Безособові дієслівні форми на – но, – то – Дієприкметник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієприкметник як особлива форма дієслова Безособові дієслівні форми на – но, – то У сучасній українській мові від усіх пасивних дієприкметників минулого часу із суфіксами – н-, – т – утворюються незмінні

Поняття про типи мовлення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Поняття про типи мовлення Об’єктом мовлення для людини стає світ, що нас оточує: людина, тварина, предмети і почуття, життєві ситуації тощо. Залежно від цього тексти поділяються на

Ї пишеться – Передача голосних звуків

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Передача голосних звуків Ї пишеться: Після голосного: Мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, теїн; Енеїда, Ізмаїл, Каїр. Але в складних словах, де перша частина закінчується голосним, на початку другої

Словникові вправи

6.3.Словникові вправи Лексичні вправи займають важливе місце в системі роботи над словом як на уроках вивчення лексики, так і на інших уроках української мови. Ці вправи сприяють засвоєнню визначених програмою відомостей і понять з

Двовидові й одновидові дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Двовидові й одновидові дієслова В українській мові є група дієслів, здатних виражати значення обох видів тією самою формою. Видова ознака цих дієслів морфологічно не виражена і виявляється тільки в контексті. Наприклад:

Форми занять з мови у 10-11(12)

9.4. Форми занять з мови у 10-11(12) класах Основною формою навчання в старших класах був і залишається урок, отже, йому належить провідна роль у підвищенні результативності навчання, розвитку й виховання учнів. Урок – це

Зразок розбору прийменника – Прийменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прийменник Зразок розбору прийменника 1. Стоять дерева в пригорщах долин (Л. Костенко). 2. В – прийменник. 3. Непохідний. 4. Ужито з місцевим відмінком. 5. Вказує на місце.

Питання для самоконтролю – Дієслово

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Питання для самоконтролю 1. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів. 2. Що є початковою формою дієслова та які граматичні ознаки вона має? 3.