Основні етапи вивчення української мови

2.2. Основні етапи вивчення української мови Шкільний курс рідної мови єдиний з 1 по 11 клас. Це відображено в Державному стандарті і чинних програмах для 1-4 і 5-11 класів загальноосвітньої школи. Програми визначають систему

Букви и та і в кінці прислівників – Прислівник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прислівник Букви И та І В кінці прислівників И пишеться в кінці прислівників після букв на позначення твердих приголосних, а І – після букв на позначення м’яких або пом’якшених приголосних: ЗсеединИ, згорИ,

Морфологічний розбір іменника – Іменник

Українська мова Частини мови Іменник Морфологічний розбір іменника 1. Початкова форма (називний відмінок однини). 2. Морфологічні ознаки: – назва, загальна, власна; – істота, неістота; – рід (чоловічий, жіночий, середній); – число (однина і множина;

Дефіс у неозначених займенниках – Займенник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Займенник Дефіс у неозначених займенниках У неозначених займенниках префікси Казна-, хтозна-, будь – Та суфікс – Небудь Пишуться через дефіс: Казна-хто, хтозна-що, будь-який, чий-небудь. Якщо Казна, хтозна, будь, аби, дЕ стоять перед

Власне українські і запозичені слова

Лексикологія Власне українські і запозичені слова Словниковий склад української мови формувався протягом багатьох віків. Частина слів перейшла ще від спільноіндоєвропейської, старослов’янської, давньоруської мовних єдностей {мати, робота, сім’я; син, плуг, борона, овес, косити, літо, кінь,

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях – Речення

Словосполучення Речення Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях За наявністю головних і другорядних членів розрізняють речення повні та неповні. Повне речення – це речення, у якому є всі члени речення, необхідні для

Послідовність розбору слова за будовою

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Послідовність розбору слова за будовою 1. Назвати аналізоване слово. 2. Змінюючи форму слова, знайти основу та закінчення, 3. Добираючи спільнокореневі слова, визначити префікс, суфікс, сполучні голосні

Нормативність мовлення

Стилістика української мови Нормативність мовлення Найголовнішою особливістю, ознакою мовленнєвої культури є нормативність мовлення, бо в ній знаходить свій вияв визначальна сутність, ознака всенародної літературної мови і мовлення окремої особи, сформоване у кожного вміння всебічно