Правопис прислівників – Прислівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Правопис прислівників Н і НН у прислівниках У прислівниках пишеться стільки Н, скільки їх було в прикметниках і дієприкметниках, від яких вони утворені: Впевнений – впевнено, багряний

Основні правила переносу слів – Склад

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Склад Основні правила переносу слів Склад – частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: О-сінь, я-блу-ко, бар-ві-нок. У кожному складі обов’язково є лише один Голосний звук, він організовує склад

Розділові знаки при прямій мові – Пряма мова

Словосполучення Пряма мова Розділові знаки при прямій мові Умовні позначення: – слова автора; – власне пряма мова. У котре доводиться переконуватися в слушності мудрості Андре Моруа, який зауважував: “Розкриваючи співрозмовнику душу, ми раптом виявляємо,

Фонетичний розбір слова – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Фонетичний розбір слова Послідовність розбору 1. Слово. 2. Склади (відкриті чи закриті). Наголос. 3. Голосні звуки, їх вимова і позначення на письмі.

Односкладні прості речення – Другорядні члени речення

Українська мова Синтаксис Другорядні члени речення Односкладні прості речення З головним членом – підметом: – Називні. Ніч. З головним членом – присудком: – Означено-особові (присудок – дієслово у формі 1-ї чи 2-ї особи). Мрію

Етимологічне коментування в збірниках паремій

Розділ 16 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 45. Етимологічне коментування в збірниках паремій Етимологія, тобто походження та історія, фразеологізмів була предметом принагідної уваги уже в першій половині XIX ст. у загальномовних словниках і фольклористичних

Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії

5.1. Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії Під час вивчення фонетики – вчення про звуки і звукову систему мови учні оперують одиницями трьох систем: фонетичною, фонологічною і графічною. Тому особливості засвоєння фонетики і графіки української

Групи прислівників за значенням

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Групи прислівників за значенням Загальне Значення Розряд (що означають) На які питання відповідають Приклади Ознака дії Прислівники способу дії (якісна характеристика дії, спосіб її виконання) Як? Яким