Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії

5.1. Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії Під час вивчення фонетики – вчення про звуки і звукову систему мови учні оперують одиницями трьох систем: фонетичною, фонологічною і графічною. Тому особливості засвоєння фонетики і графіки української

Групи прислівників за значенням

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Групи прислівників за значенням Загальне Значення Розряд (що означають) На які питання відповідають Приклади Ознака дії Прислівники способу дії (якісна характеристика дії, спосіб її виконання) Як? Яким

Розділові знаки при прямій мові – Пряма і непряма мова. Діалог

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова. Діалог Розділові знаки при прямій мові 1. Пряма мова після слів автора: А: “П”. Старий Франчукраптом схопив порожне відро, відімкнув його від криничного цепу і наче аж

Рід абревіатур – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ Рід абревіатур У категорії іменника клас абревіатур не має “індивідуальних” засобів вираження родової належності, система передачі граматичних значень роду тут ще остаточно не сформувалася, що зумовлене Непостійним характером їх існування,

Категорія виду – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія виду Вид – граматична категорія дієслова, що виступає як центральна щодо загальнішої дієслівної категорії – аспектуальності. Категорія виду властива українській та іншим слов’янським мовам. Семантичною ознакою категорії виду

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення

Стилістика української мови Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення Усі літературно-мовні одиниці – від фонеми і до тексту – сформувались у мові з певними, тільки їм властивими функціями. Це комунікативно-стилістичні функції – комплекс тих якостей

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 1. Двокрапка ставиться після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. І справді, Олексій Іванович був чоловік Неабиякий:

Префіксальний спосіб творення – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Дієслово Префіксальний спосіб творення Префіксальний спосіб є основним у творенні дієслів від дієслівних основ: Працювати – перепрацювати, боятися – забоятися, розгортати – порозгортати. Найуживаніші префікси, що беруть участь у творенні дієслів, переважно

Правопис суфіксів

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Правопис суфіксів Іменникові суфікси И пишеться в суфіксах: А) – ик, – ник, – івник, – чик (-щик), – ист, – изм: Братик, вузлик, передовик; гірник,

Дієприкметниковий зворот – Дієприкметник

Самостійні частини мови Дієприкметник Дієприкметниковий зворот Дієприкметник разом із пояснювальними словами утворює дієприкметниковий зворот. На письмі в реченні дієприкметниковий зворот може виділятися комами (чи комою): – якщо зворот стоїть після означуваного слова (слова, до