Походження прийменників – Прийменник

Службові частини мови Прийменник Походження прийменників Прийменники за походженням поділяються на непохідні (або первинні) та похідні (або вторинні). Непохідні (первинні) прийменники – це ті, які виникли в мові давно, і походження їх уже не

Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень

Стилістика української мови Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень Основною, майже всеохоплюючою комунікативною мовною одиницею, синтаксичною домінантою спілкування є речення. До категоріальних, визначальних ознак речення належать: предикативність, модальність, відносна закінченість змісту речення, його логічна

Тексти для диктантів – Пряма і непряма мова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова Тексти для диктантів * * * Поснідавши, батько йшов на роботу, а я, підсукавши холоші, біг на кінець городу, щоб наламати широких

Прийменник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Прийменником називається незмінна службова частина мови, яка уточнює граматичні значення відмінків і виражає залежність іменника, займенника, числівника від інших слів у словосполученні і реченні. Наприклад: Кінь На

Предмет і завдання методики

1.1. Предмет і завдання методики Методика української мови належить до педагогічних дисциплін. Вона вивчає процеси навчання рідної (державної) мови, засвоєння мовної системи, розвиток мовних і мовленнєвих умінь і навичок, формування мовної особистості та її

Розряди часток за значенням – Частка

Службові частини мови Частка Розряди часток за значенням За роллю в реченні визначають формотворчі, заперечні та модальні частки. Назва розряду Роль у мові Приклади Формотворчі Утворюють форми умовного та наказового способів дієслів, зворотні дієслова

Односкладні речення з головним членом – підметом – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Односкладні речення з головним членом – підметом Називні – це такі речення, які мають один головний член – підмет. Вони повідомляють про те, що

Морфологічні ознаки прикметника

Українська мова Частини мови Прикметник Прикметник – це самостійна частина мови, що вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? Ознака предмета визначається за кольором (червоний), за розміром